« DzA 23:19 Dzieje Apostolskie 23:20 DzA 23:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A (on) rzekł, iż Judowie uradzili prosić cię, abyś jutro do rady wywiódł Pawła, jakoby mieli oco pewniejszego pytać o niem.
2.WUJEK.1923A on rzekł: Zmówili się Żydowie prosić cię, abyś jutro wywiódł Pawła przed radę, jakoby się mieli co dostateczniejszego o nim dowiedzieć.
3.RAKOW.NTI rzekł: Iż Żydowie postanowili prosić cię, abyś jutro przed siedzącą radę wywiódł Pawła, jakoby się mieli co dostateczniejszego wywiedzieć o nim.
4.GDAŃSKA.1881A on rzekł: Postanowili Żydowie prosić cię, abyś jutro wywiódł Pawła przed radę, jakoby się chcieli co dostateczniejszego wywiedzieć o nim.
5.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział: Żydzi postanowili cię prosić, żebyś jutro zaprowadził Pawła przed Radę pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy.
6.JACZEWSKI- "Żydzi mają cię prosić - odpowiedział młodzieniec - abyś im jutro na radę kazał dostawić Pawła.
7.SZCZEPAŃSKIOn zaś odpowiedział: Żydzi zmówili się, aby cię prosić, byś dnia jutrzejszego stawił Pawła przed Sanhedrynem, jakoby chcieli pewniej zbadać sprawę jego,
8.DĄBR.WUL.1973On zaś powiedział: Żydzi uchwalili prosić cię, abyś jutro stawił Pawła przed Radą dla dokładniejszego zbadania jego sprawy.
9.DĄBR.GR.1961On zaś odpowiedział: Żydzi uchwalili prosić cię, abyś jutro stawił Pawła przed sanhedrynem niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy.
10.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział: Żydzi postanowili prosić cię, abyś jutro sprowadził Pawła przed Sanhedryn pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy.
11.BRYTYJKAA on powiedział: Żydzi uchwalili prosić cię, abyś jutro przyprowadził Pawła przed Radę Najwyższą niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy.
12.POZNAŃSKATen odpowiedział: "Żydzi postanowili prosić cię, abyś jutro przyprowadził Pawła przed sanhedryn, niby w celu dokładniejszego zbadania jego sprawy.
13.WARSZ.PRASKAOdpowiedział mu: Żydzi postanowili prosić Cię, żebyś kazał sprowadzić Pawła jutro przed Sanhedryn, rzekomo w celu lepszego zbadania jego sprawy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc powiedział: Żydzi postanowili cię poprosić, abyś jutro sprowadził Pawła do Sanhedrynu, bo zamierzają coś dokładniej się o nim dowiedzieć.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITŻydzi postanowili cię prosić - odpowiedział - abyś jutro sprowadził Pawła do Rady pod pretekstem dokładniejszego zbadania jego sprawy.
16.TOR.NOWE.PRZ.A on powiedział: Żydzi postanowili prosić cię, abyś jutro sprowadził Pawła przed Sanhedryn, niby to zamierzając dokładniej wypytywać się o niego;