« DzA 23:24 Dzieje Apostolskie 23:25 DzA 23:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(23:25a) Napisawszy list o tem na ten obyczaj:
2.WUJEK.1923(Albowiem się bał, by go snadź nie porwali Żydowie i nie zabili, a onby potem odnosił potwarz, jakoby wziąć miał pieniądze:) (23:26a) Napisawszy list, który to w sobie zamykał:
3.RAKOW.NTNapisawszy list, który w sobie zamykał summę tę:
4.GDAŃSKA.1881Napisawszy list w ten sposób:
5.GDAŃSKA.2017Napisał też list tej treści:
6.JACZEWSKI(Obawiał się Trybun, by żydzi nie odbili Pawła i nie zabili go, i aby nie powiedziano, że on przekupionym będąc, na to zezwolił.)
7.SZCZEPAŃSKI(23:25) Obawiał się bowiem, aby go snadź Żydzi nie pochwycili i nie zabili; sam zaś naraziłby się na potwarz, że był przekupiony. (23:26a) I napisał list tej treści:
8.DĄBR.WUL.1973(Bał się bowiem, by go snadź nie porwali Żydzi i nie zabili, a on by potem oszczerstwo cierpiał, że był przekupiony).
9.DĄBR.GR.1961I napisał list tej treści:
10.TYSIĄCL.WYD5Napisał też list tej treści:
11.BRYTYJKANapisał też list tej treści:
12.POZNAŃSKANapisał również list następującej treści:
13.WARSZ.PRASKANapisał również list tej oto treści:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Napisał też list, który miał taką formę:
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNapisał też list takiej treści:
16.TOR.NOWE.PRZ.I napisał list w takiej formie: