« DzA 23:2 Dzieje Apostolskie 23:3 DzA 23:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy Paweł do niego rzekł: Bić cię ma Bóg ściano pobielona; a ty siedząc sądzisz mię wedle zakonu, a przeciw zakonu każesz mię bić?
2.WUJEK.1923Tędy rzekł Paweł do niego: Uderzy cię Bóg, ściano pobielona; a ty siedząc, sądzisz mię wedle zakonu, a rozkazujesz mię bić przeciw zakonowi?
3.RAKOW.NTTedy Paweł do niego rzekł: Ubić cię ma Bóg ściano potynkowana! A ty siedzisz sądząc mię wedle Zakonu, a przeciw Zakonowi roskazujesz mię bić?
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Paweł do niego: Uderzy cię Bóg, ściano pobielana! i ty siedzisz, sądząc mię według zakonu, a rozkazujesz mię bić przeciwko zakonowi?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Paweł powiedział do niego: Uderzy cię Bóg, ściano pobielana! Zasiadłeś, aby mnie sądzić według prawa, a każesz mnie bić wbrew prawu?
6.JACZEWSKI- "Tobie Bóg da policzek, ściano pobielana - rzekł wówczas Paweł do niego. - Zasiadłeś tu, by mnie wedle prawa sądzić, a wbrew prawu mnie bijesz!"
7.SZCZEPAŃSKIWtedy Paweł rzekł do niego: Uderzy w ciebie Bóg, ściano pobielana! Ty siedzisz tu po to, żeby mię sądzić wedle prawa, a wbrew prawu bić mię rozkazujesz?
8.DĄBR.WUL.1973Wówczas rzekł do niego Paweł: Uderzy cię Bóg, ściano pobielana. Zasiadasz tu, aby mię sądzić według Prawa, a rozkazujesz bić mię wbrew Prawu.
9.DĄBR.GR.1961Wówczas rzekł do niego Paweł: Uderzy cię Bóg, ściano pobielana! Zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według Prawa, a rozkazujesz bić mnie wbrew Prawu?
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Paweł powiedział do niego: Uderzy cię Bóg, ściano pobielana! Zasiadłeś, aby mnie sądzić według Prawa, a każesz mnie bić wbrew Prawu?
11.BRYTYJKAWtedy rzekł Paweł do niego: Uderzy cię Bóg, ściano pobielana; zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew zakonowi?
12.POZNAŃSKAA Paweł na to: "Uderzy cię Bóg, ściano pobielana. Zasiadłeś, aby mnie sądzić według Prawa, a każesz mnie bić wbrew Prawu".
13.WARSZ.PRASKAA Paweł powiedział do niego: Pokarze cię sam Bóg, ty pobielana ściano! Zasiadłeś tu, żeby mnie sądzić według Prawa, tymczasem każesz mnie bić, łamiąc Prawo!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Paweł powiedział do niego: Bóg cię zamierza uderzyć, ściano pobielona. Ty siedzisz, sądząc mnie według Prawa, a wbrew Prawu nakazujesz, bym ja był bity?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Paweł odezwał się do niego: Ciebie uderzy Bóg, ściano pobielona. I ty siedzisz tu, sądząc mnie według Prawa, a wbrew Prawu każesz mnie bić?
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy Paweł powiedział do niego: Bóg, zamierza cię uderzyć, ściano pobielana! I ty siedzisz, aby mnie sądzić według Prawa, a rozkazujesz mnie bić wbrew Prawu?