« DzA 23:30 Dzieje Apostolskie 23:31 DzA 23:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(23:30) A tak drabi wedle tego jako im było rozrządzono, wziąwszy Pawła doprowadzili nocą do Antypatrydy.
2.WUJEK.1923Żołnierze tedy, tak jako im było rozkazano, wziąwszy Pawła, prowadzili nocą do Antypatrydy.
3.RAKOW.NTOnić tedy Żołnierze według onego co im było rozrządzono, wziąwszy Pawła, prowadzili nocą do Antypatrydy.
4.GDAŃSKA.1881Żołnierze tedy tak, jako im było rozkazano, wziąwszy Pawła, prowadzili go nocą do Antypatrydy.
5.GDAŃSKA.2017Żołnierze zabrali więc Pawła zgodnie z rozkazem i zaprowadzili go nocą do Antipatris.
6.JACZEWSKIPiechota wedle danego sobie polecenia, wziąwszy Pawła, podczas nocy jeszcze zaprowadziła go do Antypatrydy,
7.SZCZEPAŃSKIŻołnierze tedy, stosownie do danego sobie rozkazu, wziąwszy Pawła, poprowadzili go nocą do Antypatrydy.
8.DĄBR.WUL.1973Żołnierze tedy, jak im rozkazano, wzięli Pawła i poprowadzili go w nocy do Antipatris.
9.DĄBR.GR.1961Żołnierze tedy, jak im rozkazano, wzięli Pawła i poprowadzili go w nocy do Antipatris,
10.TYSIĄCL.WYD5Żołnierze więc stosownie do rozkazu zabrali Pawła i poprowadzili nocą do Antipatris.
11.BRYTYJKAŻołnierze więc, zgodnie z rozkazem, wzięli Pawła i zawiedli go nocą do Antipatris;
12.POZNAŃSKAŻołnierze zgodnie z rozkazem wzięli Pawła i nocą odstawili do Antypatris.
13.WARSZ.PRASKAZgodnie z otrzymanym rozkazem żołnierze zabrali Pawła i jeszcze tej samej nocy doprowadzili go do Antipatris.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc żołnierze, według wydanego im rozkazu, wzięli Pawła i przez noc poprowadzili go do Antypatrydy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITŻołnierze więc, zgodnie z rozkazem, wzięli Pawła i nocą odprowadzili do Antypatris.
16.TOR.NOWE.PRZ.Żołnierze więc zgodnie z tym, jak im rozkazano, wzięli Pawła i prowadzili go nocą do Antypatris.