« DzA 23:33 Dzieje Apostolskie 23:34 DzA 23:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(23:33) A przeczedszy i spytawszy zktórego by był powiatu, i dowiedziawszy się że z Kilikyiskiego.
2.WUJEK.1923A przeczytawszy i zapytawszy, z któregoby był powiatu, i zrozumiawszy, że z Cylicyi,
3.RAKOW.NTA przeczytawszy list Starosta, i spytawszy z którejby ziemie był, i zrozumiawszy że był z Cylicyey,
4.GDAŃSKA.1881A starosta list przeczytawszy, spytał go, z której by był krainy, a zrozumiawszy, że był z Cylicyi,
5.GDAŃSKA.2017A namiestnik po przeczytaniu listu zapytał go, z jakiej prowincji pochodzi. Kiedy dowiedział się, że z Cylicji;
6.JACZEWSKIPrezes, odczytawszy list, pytał Pawła, zkądby był, a dowiedziawszy się, że z Cylieyi,
7.SZCZEPAŃSKIGdy zaś przeczytał i postawił pytanie, z której jest prowincyi, a dowiedział się, że z Cylicyi:
8.DĄBR.WUL.1973A gdy przeczytał list i zapytał, z jakiej był prowincji, dowiedział się, że z Cylicji.
9.DĄBR.GR.1961A skoro przeczytał list i zapytał, z jakiej pochodzi prowincji, dowiedział się, że z Cylicji.
10.TYSIĄCL.WYD5A on, przeczytawszy list, zapytał, z jakiej prowincji pochodzi. Gdy się dowiedział, że z Cylicji,
11.BRYTYJKAA gdy przeczytał list, zapytał, z jakiej prowincji pochodzi, a dowiedziawszy się, że z Cylicji,
12.POZNAŃSKAA on przeczytawszy list zapytał, z jakiej prowincji pochodzi; a dowiedziawszy się, że z Cylicji,
13.WARSZ.PRASKAA on, po przeczytaniu listu, zapytał, z jakiej [Paweł] pochodzi prowincji. Skoro zaś dowiedział się, że z Cylicji,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A namiestnik przeczytał list oraz zaczął się dopytywać z jakiej jest prowincji. A gdy się dowiedział, że z Cylicji,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNamiestnik po przeczytaniu listu zapytał Pawła, z jakiej jest prowincji. Gdy usłyszał, że z Cylicji,
16.TOR.NOWE.PRZ.A namiestnik, gdy go przeczytał, spytał z jakiej jest prowincji, a gdy dowiedział się, że z Cylicji,