« DzA 23:4 Dzieje Apostolskie 23:5 DzA 23:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł Paweł: Niewiedzałem bracia że jest Arcyoffiarnik. Napisano bo: Książęciu ludu twego nie będziesz złorzeczyć.
2.WUJEK.1923A Paweł rzekł: Nie wiedziałem, bracia! żeby był najwyższym kapłanem; bo napisano jest: Przełożonemu ludu twego złorzeczyć nie będziesz.
3.RAKOW.NTA rzekł Paweł: Nie wiedziałem, bracia, żeby był przedniejszym Ofiarownikem; Bo napisano jest: Książęciu ludu twego złorzeczyć nie będziesz.
4.GDAŃSKA.1881A Paweł rzekł: Nie wiedziałem, bracia! żeby był najwyższym kapłanem; bo napisano: Książęciu ludu twego złorzeczyć nie będziesz.
5.GDAŃSKA.2017Paweł odpowiedział: Nie wiedziałem, bracia, że to najwyższy kapłan. Jest bowiem napisane: Przełożonemu twego ludu nie będziesz złorzeczyć.
6.JACZEWSKI- "Nie uczyniłbym tego, bracia, - odpowiedział Paweł - gdybym wiedział, że jest on Najwyższym Kapłanem: napisano bowiem: Książęciu ludu twego złorzeczyć nie będziesz".
7.SZCZEPAŃSKIPaweł jednak odrzekł: Bracia, nie wiedziałem, że jest on arcykapłanem. Napisano bowiem: »Księciu ludu twego nie będziesz złorzeczył!«.
8.DĄBR.WUL.1973A Paweł odpowiedział: Nie wiedziałem, bracia, że to najwyższy kapłan. Napisane jest bowiem: Księciu ludu twego złorzeczyć nie będziesz.
9.DĄBR.GR.1961A Paweł odpowiedział: Nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Napisane jest bowiem: Księciu ludu twego złorzeczyć nie będziesz.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie wiedziałem, bracia - rzekł Paweł - że to arcykapłan. Napisane jest bowiem: Przełożonemu ludu Twego nie będziesz złorzeczył.
11.BRYTYJKAA Paweł rzekł: Nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan; napisano bowiem: O przełożonym ludu twego źle mówić nie będziesz.
12.POZNAŃSKAPaweł odparł: "Bracia, nie wiedziałem, że to arcykapłan, jest bowiem napisane: »Nie będziesz źle mówił o przełożonym ludu«".
13.WARSZ.PRASKAPaweł zaś na to: Nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Jest bowiem napisane: Nie będziesz złorzeczył przełożonemu twojego ludu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Paweł powiedział: Nie wiedziałem, bracia, że jest arcykapłanem; bowiem napisano: O przełożonym twojego ludu nie powiesz źle.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł odpowiedział: Nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Wiem, że jest napisane: Nie złorzecz przywódcy swego ludu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Paweł więc odpowiedział: Nie wiedziałem bracia, że jest to arcykapłan; bo napisano: Nie powiesz źle o przywódcy twojego ludu.