« DzA 23:7 Dzieje Apostolskie 23:8 DzA 23:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Saduceuszowie mówią, nie być powstania, ani anioła (ani ducha) a Faryzeuszowie wyznawają oboje.
2.WUJEK.1923Albowiem Saduceuszowie powiadają, iż niemasz zmartwychwstania, ani Anioła, ani ducha, a Pharyzeuszowic oboje przyznawają.
3.RAKOW.NTAbowiem ci Sadukieuszowie mówią, iż nie masz powstania, ani Anioła, ani Ducha; A Faryzeuszowie wyznawają to oboje.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Saduceuszowie mówią, iż nie masz zmartwychwstania, ani Anioła, ani ducha; ale Faryzeuszowie to oboje wyznawają.
5.GDAŃSKA.2017Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze wyznają jedno i drugie.
6.JACZEWSKISaduceusze bowiem nie wierzą w zmartwychwstanie i istnienia aniołów i duchów nie przyznają, Faryzeusze zaś wierzą w jedno i drugie.
7.SZCZEPAŃSKIAlbowiem saduceusze twierdzą że niemasz zmartwychwstania, ni anioła, ani ducha; faryzeusze zaś uznają to wszystko.
8.DĄBR.WUL.1973Saduceusze bowiem zaprzeczają zmartwychwstaniu, istnieniu aniołów i duchów, a faryzeusze uznają jedno i drugie.
9.DĄBR.GR.1961Saduceusze bowiem zaprzeczają zmartwychwstaniu, istnieniu aniołów i duchów, a faryzeusze uznają jedno i drugie.
10.TYSIĄCL.WYD5Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie.
11.BRYTYJKASaduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie.
12.POZNAŃSKASaduceusze bowiem uczą, że nie ma ani zmartwychwstania, ani aniołów, ani duchów; faryzeusze zaś uznają jedno i drugie.
13.WARSZ.PRASKASaduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani aniołów, ani żadnych duchów, podczas gdy faryzeusze wierzą w to wszystko.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem saduceusze mówią, że nie istnieje wskrzeszenie, ani anioł, ani Duch; zaś faryzeusze uznają jedno i drugie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSaduceusze bowiem twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, aniołów ani duchów, faryzeusze natomiast uznają i jedno, i drugie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem saduceusze mówią, że nie ma powstania z martwych, ani anioła, ani ducha; a faryzeusze wyznają jedno i drugie.