« DzA 23:8 Dzieje Apostolskie 23:9 DzA 23:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I stał się wrzask wielki, a wstawszy księża z strony Faryzeyskiej spierali się mówiąc: Nic złego nie najdujem wtem człowieku, a jeśli duch mówił mu, albo anioł?
2.WUJEK.1923I stało się wołanie wielkie. A powstawszy niektórzy z Pharyzeuszów, spierali się, mówiąc: Nic złego nie najdujemy w tym człowieku; a jeźliż z nim mówił duch albo Anioł?
3.RAKOW.NTI sstał się krzyk wielki; A powstawszy uczeni w Piśmie z strony Faryzeuszów, wadzili się, mówiąc: Nic złego nie najdujemy w człowieku tym; A jeśli Duch mówił mu, abo Anioł, nie walczmyż z Bogiem.
4.GDAŃSKA.1881I wszczęło się wołanie wielkie. A powstawszy nauczeni w Piśmie z strony Faryzeuszów, spierali się mówiąc: Niceśmy złego nie znaleźli w tym człowieku; i jeźli mu co powiedział duch albo Anioł, nie walczmyż z Bogiem.
5.GDAŃSKA.2017I wszczął się wielki krzyk, a uczeni w Piśmie ze stronnictwa faryzeuszy zerwali się i zaczęli się spierać, mówiąc: Niczego złego nie znajdujemy w tym człowieku. Jeśli mu coś powiedział duch albo anioł, to nie walczmy z Bogiem.
6.JACZEWSKIPowstała wielka wrzawa: Faryzeusze głośno obstawali za tem, że Paweł nic nie winien, boć - mówili - duch jaki albo anioł mógł do niego przemawiać.
7.SZCZEPAŃSKIPowstał tedy krzyk wielki. A niektórzy ze stronnictwa faryzejskiego zerwali się i spierali, mówiąc: Nic złego nie znajdujemy w tym człowieku; może w istocie jakiś duch lub anioł do niego przemówił.
8.DĄBR.WUL.1973I powstał wielki hałas. A niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów zerwali się i biorąc udział w sporze mówili: Nic złego nie znajdujemy w tym człowieku, a cóż jeśli duch albo anioł z nim mówił?
9.DĄBR.GR.1961I powstał wielki hałas. A niektórzy z uczonych faryzejskich zerwali się i spierając się zawzięcie mówili: Nic złego nie znajdujemy w tym człowieku, a może istotnie duch albo anioł z nim mówił?
10.TYSIĄCL.WYD5Powstała wielka wrzawa, zerwali się niektórzy z uczonych w Piśmie spośród faryzeuszów, wykrzykując wojowniczo: Nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł?
11.BRYTYJKAWszczął się tedy wielki krzyk, a niektórzy z uczonych w Piśmie ze stronnictwa faryzeuszów zerwali się i spierali się zawzięcie, mówiąc: Nic złego nie znajdujemy w tym człowieku; a może mówił w nim duch albo anioł?
12.POZNAŃSKADoszło do tak wielkiej kłótni, że niektórzy nauczyciele Pisma ze stronnictwa faryzeuszów aż powstawali i zawzięcie twierdzili: "Nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A może rzeczywiście przemawia przez niego jakiś duch albo anioł".
13.WARSZ.PRASKAPowstał wielki tumult, niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszy zerwali się ze swoich miejsc i zaczęli wołać: Ten człowiek jest z pewnością niewinny. Pomyślcie, co będzie, jeśli się okaże, że przemawia przez niego jakiś duch albo anioł?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc powstał wielki wrzask; lecz także część uczonych w Piśmie faryzeuszów wstała i upierała się, mówiąc: Nie znajdujemy niczego złego w tym człowieku; a jeśli Duch mu powiedział, albo anioł nie walczmy przeciwko Bogu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITHałas był wielki. Niektórzy znawcy Prawa należący do faryzeuszów ostro występowali przeciwko oskarżeniu. Nic złego nie znajdujemy w tym człowieku - mówili. - A co, jeśli naprawdę przemówił do niego duch albo anioł?
16.TOR.NOWE.PRZ.Wszczął się więc wielki krzyk. I powstali uczeni w Piśmie z części faryzeuszów, i ostro sprzeciwiali się, mówiąc: Nic złego nie znajdujemy w tym człowieku; a jeśli Duch albo anioł powiedział coś do niego, obyśmy nie walczyli przeciwko Bogu.