« DzA 24:9 Dzieje Apostolskie 24:10 DzA 24:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział lepak Paweł gdy mu pozwolił Starosta mówić: Od wiela lat wiedząc cię być sędzią temu to narodowi lepszą myślą zasie obmawiam, gdyż możesz rozumieć,
2.WUJEK.1923Lecz Paweł odpowiedział, (gdy mu starosta mówić dozwolił): Wiedząc, że od wiela lat jesteś sędzią narodu tego, tem lepszem sercem dam sprawę o sobie.
3.RAKOW.NTA odpowiedział Paweł, gdy kinął nań Starosta aby mówił: Wiedząc że od wielu lat jesteś Sędzią narodu tego, tym ochotniej o tych rzeczach które do mnie należą dam sprawę.
4.GDAŃSKA.1881Tedy Paweł odpowiedział, gdy nań starosta skinął, aby mówił: Od wielu lat wiedząc cię być sędzią tego narodu, tem ochotniej dam sprawę o tem, co się mnie dotycze.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy namiestnik dał znak, aby mówił, Paweł powiedział: Wiedząc, że od wielu lat jesteś sędzią tego narodu, tym chętniej zdam sprawę z tego, co mnie dotyczy.
6.JACZEWSKIPaweł, gdy mu prezes głos zabrać pozwolił, tak mówić począł: - "Wiedząc, że już od wielu lat jesteś sędzią śród ludu tego, z ufnością w łaskawy dla się wyrok bronić się będę.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy namiestnik skinieniem pozwolił mu mówić, Paweł odezwał się: Wiedząc, że od lat wielu jesteś sędzią tego ludu, z otuchą i ufnością podejmuję się swej obrony.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy namiestnik skinieniem dozwolił mu mówić, Paweł odpowiedział: Wiedząc, że od wielu lat jesteś sędzią tego narodu, tym chętniej w obronie swej mówić będę.
9.DĄBR.GR.1961A gdy namiestnik skinieniem dozwolił mu mówić, Paweł odpowiedział: Wiedząc, że od wielu lat jesteś sędzią tego narodu, tym chętniej w swojej obronie mówić będę.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy namiestnik dał znak, aby mówił, Paweł odpowiedział:
11.BRYTYJKAA gdy namiestnik na niego skinął, aby zabrał głos, Paweł odpowiedział: Wiedząc, że od wielu lat jesteś sędzią nad tym narodem, przystępuję spokojnie do mojej obrony.
12.POZNAŃSKAWtedy namiestnik dał znak, a Paweł zabrał głos: "Wiedząc, że od wielu lat jesteś sędzią nad tym narodem, spokojnie mogę przystąpić do obrony.
13.WARSZ.PRASKAKiedy namiestnik dał znak zezwalający na zabranie głosu, Paweł rozpoczął w ten sposób:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz także Paweł, gdy mu namiestnik skinął, by mówił, zaczął odpowiadać: Wiedząc, że od wielu lat ty jesteś sędzią tego ludu, bronię się względem mnie z dobrą myślą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNamiestnik dał Pawłowi znak ręką, że teraz może się bronić. Paweł powiedział: Od wielu lat sprawujesz sądy w tym narodzie, dlatego jestem dobrej myśli, broniąc się przed tobą w sprawach, które mnie dotyczą.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Paweł, gdy namiestnik skinął na niego, aby mówił, odpowiedział: Wiedząc, że ty jesteś sędzią tego narodu od wielu lat, bronię się, będąc dobrej myśli odnośnie siebie.