« DzA 24:11 Dzieje Apostolskie 24:12 DzA 24:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie znaszedł mię żaden ani w świątnicy do kogo mówiącego, albo zbieg tłumu czyniącego, ani w szkołach, ani wmieście.
2.WUJEK.1923I nie naleźli mię ani w kościele ni z kim gadającego, albo konkurs ludu czyniącego, ani w bóżnicach, ani w mieście.
3.RAKOW.NTI ani w Kościele naleźli mię skim rozmawiającego, abo rozruch czyniącego między tłumem, ani w zgromadzeniach, ani po mieście.
4.GDAŃSKA.1881Do tego ani mię znaleźli w kościele z kim gadającego albo buntującego lud, ani w bóżnicach, ani w mieście;
5.GDAŃSKA.2017I nie znaleźli mnie w świątyni rozprawiającego z kimkolwiek ani podburzającego lud czy to w synagogach, czy w mieście;
6.JACZEWSKIAni w kościele, ani w synagogach, ani w mieście nie wdawałem się w żadne spory, nie podniecałem żadnego rozruchu.
7.SZCZEPAŃSKII nie przydybali mnie ani w świątyni, bym z kimkolwiek rozprawiał lub zbiegowisko ludu wywoływał, ani po bóżnicach,
8.DĄBR.WUL.1973A nie spotkano mię w świątyni rozprawiającego z kimkolwiek lub też wywołującego zbiegowisko tłumu ani w synagogach,
9.DĄBR.GR.1961A nie spotkano mnie w świątyni rozprawiającego z kimkolwiek, czy też wywołującego zbiegowisko tłumu ani w synagogach, ani w mieście.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie spotkali mnie rozprawiającego z kimkolwiek w świątyni ani wywołującego zbiegowisko czy to w synagodze, czy w mieście,
11.BRYTYJKAI nie przychwycili mnie na sporze z kimkolwiek lub na podburzaniu tłumu ani w świątyni, ani w synagogach, ani w mieście,
12.POZNAŃSKANie przychwycili mnie ani w świątyni, ani w synagogach, ani gdzie indziej w mieście, bym prowadził z kimś spory lub podburzał tłumy.
13.WARSZ.PRASKAAni w świątyni, ani w synagodze, ani nigdzie w mieście nie spotkał mnie nikt na prowadzeniu polemiki lub wzniecaniu jakichkolwiek zamieszek.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie znaleźli mnie też w Świątyni, gadającego przeciwko komuś, lub wywołującego bunt w bóżnicach, czy po mieście.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI nie spotkali mnie w świątyni w czasie sporu z kimkolwiek. Nie przyłapali mnie też na wywoływaniu buntu wśród tłumu - czy to w synagogach, czy w mieście.
16.TOR.NOWE.PRZ.I nie znaleźli mnie w świątyni ani w synagogach, ani w mieście, z kimś rozprawiającego, ani wywołującego bunt tłumu;