« DzA 24:17 Dzieje Apostolskie 24:18 DzA 24:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wtem mię zastali oczyścionego w świątnicy, ani ztłumem ani z zgiełkiem, niektórzy z Azyej Judowie,
2.WUJEK.1923W czem naleźli mię oczyszczonego w kościele, nie z rzeszą, ani z rozruchem.
3.RAKOW.NTW których sprawach znaleźli mię oczyścionego w Kościele (nie z tłumem, ani z rozruchem) niektórzy z Azyey Żydowie;
4.GDAŃSKA.1881Na tem znaleźli mię w kościele oczyszczonego (nie z ludem ani z rozruchem) niektórzy Żydowie z Azyi.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy pewni Żydzi z Azji spotkali mnie oczyszczonego w świątyni, bez tłumu i zgiełku.
6.JACZEWSKIOskarżyciele moi spotkali mnie w kościele wówczas, gdy dopełniłem sprawy oczyszczenia swego, a bynajmniej nie śród rozruchu i zamieszania.
7.SZCZEPAŃSKIW tych to rzeczach, gdym poddawał się oczyszczeniom, zastali mię w świątyni, nie na zbiegowisku, ani na rozruchach.
8.DĄBR.WUL.1973I spotkano mię w świątyni oczyszczonego, bez tłumu i bez zbiegowiska.
9.DĄBR.GR.1961I spotkali mię w świątyni oczyszczonego, bez tłumu i zbiegowiska.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy spotkali mnie oczyszczonego w świątyni, bez tłumu i bez zbiegowiska,
11.BRYTYJKAPrzy czym natknęli się na mnie w świątyni, gdy zostałem oczyszczony, bez tłumu i zgiełku,
12.POZNAŃSKAWłaśnie wtedy znaleźli mnie po oczyszczeniu w świątyni, ale bez tłumu i zgiełku.
13.WARSZ.PRASKAPrzy tej sposobności zobaczyło mnie w świątyni, po ceremonii oczyszczenia, bez tłumu i żadnego zbiegowiska,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W tym czasie znaleźli mnie w Świątyni nie z tłumem, ani z zamętem, lecz będącego oczyszczonym niektórzy Żydzi z Azji.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie przy ich składaniu spotkali mnie w świątyni - po tym, jak dokonałem oczyszczenia, bez tłumu i bez zgiełku -
16.TOR.NOWE.PRZ.Przy których, niektórzy Żydzi z Azji znaleźli mnie oczyszczonego w świątyni, a nie w tłumie lub podczas rozruchów,