« DzA 24:20 Dzieje Apostolskie 24:21 DzA 24:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Chyba on jeden głos, który krzyknąłem stojąc między nimi, iż o powstanie martwych mnie wy dzisia sądzicie.
2.WUJEK.1923Oprócz tego jednego głosu, którymem zawołał, stojąc miedzy nimi: Iż o powstaniu umarłych wy mię dziś sądzicie.
3.RAKOW.NTOprócz jednego tego głosu, którymem krzyknął stojąc między nimi, iż o powstaniu umarłych ja sądzony bywam dziś od was.
4.GDAŃSKA.1881Oprócz tego jednego głosu, żem między nimi stojąc, zawołał: Dla zmartwychwstania umarłych ja dziś sądzony bywam od was.
5.GDAŃSKA.2017Chyba jedynie to, że stojąc wśród nich, zawołałem: Sądzicie mnie dziś z powodu zmartwychwstania umarłych.
6.JACZEWSKITo mi chyba mogą zarzucić, żem wyrzekł, wówczas: To mi dziś macie za złe, że ja wierzę w zmartwychwstanie umarłych".
7.SZCZEPAŃSKIchyba jedynie to słowo, które głośno wypowiedziałem, gdym stał wśród nich: Z powodu zmartwychwstania wy mię dziś potępiacie!
8.DĄBR.WUL.1973chyba jedynie to słowo, którem głośno wypowiedział stojąc przed nimi, że sądzą mnie z powodu wiary w zmartwychwstanie.
9.DĄBR.GR.1961chyba jedynie to słowo, którem głośno wypowiedział stojąc przed nimi: Sądzicie mnie dzisiaj z powodu wiary w zmartwychwstanie.
10.TYSIĄCL.WYD5Chyba jedynie tego, że stojąc wśród nich, zawołałem głośno: Sądzicie mnie dzisiaj z powodu [wiary w] zmartwychwstanie umarłych.
11.BRYTYJKAChyba tylko ten jeden okrzyk, jaki wydałem, stojąc między nimi: Jestem postawiony dziś przed waszym sądem z powodu zmartwychwstania.
12.POZNAŃSKAChyba że chodzi im o ten jeden okrzyk, który wydałem, stojąc między nimi: Z powodu zmartwychwstania umarłych stoję dziś wśród was jako oskarżony".
13.WARSZ.PRASKAMogą mi chyba zarzucić jedynie to, że gdy już stałem wśród nich, nie zawołałem wprost: No więc wydajcie na mnie wyrok potępienia tylko dlatego, że wierzę w zmartwychwstanie umarłych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oprócz tego jednego zdania, które wykrzyczałem stojąc wśród nich: Ja dziś jestem przed wami sądzony odnośnie powstania umarłych.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITChyba tylko ten jeden okrzyk, który wydałem, gdy stałem pośród nich, a mianowicie: Jestem dziś przez was sądzony z powodu zmartwychwstania.
16.TOR.NOWE.PRZ.Chyba tylko ten jeden okrzyk, którym stojąc wśród nich, wykrzyknąłem: Odnośnie powstania z martwych, ja dzisiaj przed wami jestem sądzony.