« DzA 24:4 Dzieje Apostolskie 24:5 DzA 24:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo zastaliśmy męża tego to zaraźliwego i wrozruch poruszającego wszytki Judy po wszytkiem świecie, i hers[z]ta Nazareyskiej sekty.
2.WUJEK.1923Naleźliśmy tego człowieka zaraźliwego i wzbudzającego rozruchy wszystkim Żydom po wszystkim świecie i wodza rozruchu sekty Nazareńczyków.
3.RAKOW.NTNalazszy bowiem człowieka tego zaraźliwego i wzruszającego rozruch między wszytkimi Żydy po wszytkim świecie, i hersta onych Nadzarethczyków sekty.
4.GDAŃSKA.1881Albowiemeśmy znaleźli tego męża zaraźliwego i wszczynającego rozruch między wszystkimi Żydami po wszystkim świecie, i herszta tej sekty Nazarejczyków.
5.GDAŃSKA.2017Stwierdziliśmy, że ten człowiek jest jak zaraza, wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na całym świecie i jest dowódcą sekty nazarejczyków.
6.JACZEWSKINiebezpieczny to człowiek, który tu stoi przed tobą; wszczyna on zaburzenia na całym świecie między żydami; jest on twórcą buntowniczej sekty Nazarejczyków;
7.SZCZEPAŃSKIStwierdziliśmy bowiem, że ten człowiek zaraźliwy nietylko wywołuje rozruchy przeciw wszystkim Żydom po całym świecie i jest przywódcą buntowniczej sekty Nazarejczyków,
8.DĄBR.WUL.1973Męża tego, szerzyciela zarazy, znaleźliśmy wzbudzającego niepokoje wśród wszystkich Żydów na całym świecie, jako że jest on przywódcą buntowniczej sekty Nazarejczyków.
9.DĄBR.GR.1961Albowiem stwierdziliśmy, że człowiek ten szerzy zarazę i wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na całym świecie, a jest przywódcą sekty Nazarejczyków.
10.TYSIĄCL.WYD5Stwierdziliśmy, że człowiek ten jest przywódcą sekty nazarejczyków, szerzy zarazę i wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na świecie.
11.BRYTYJKAMąż ten, stwierdziliśmy to bowiem, jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokojów wśród wszystkich Żydów na całym świecie i przywódcą sekty nazarejczyków.
12.POZNAŃSKAStwierdziliśmy bowiem, że człowiek ten, będąc przywódcą sekty nazarejczyków, jest rozsadnikiem zła i szerzy niepokój wśród wszystkich Żydów na całym świecie.
13.WARSZ.PRASKAOtóż stwierdziliśmy, że człowiek ten jest wyjątkowo niebezpieczny, a jako przywódca sekty tak zwanych nazarejczyków sieje niepokój wśród wszystkich Żydów na całym świecie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem znaleźliśmy tego męża niebezpiecznego oraz wszczynającego rozruchy na zamieszkałej ziemi pomiędzy wszystkimi Żydami lecz także przywódcę sekty nazarejczyków,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż stwierdziliśmy, że ten człowiek szerzy zarazę i wywołuje powstania wśród wszystkich Żydów na całym świecie jako przywódca heretyckiego stronnictwa Nazaretańczyków.
16.TOR.NOWE.PRZ.Stwierdziliśmy bowiem, że ten człowiek jest jak zaraza i wywołuje rozruchy między wszystkimi Żydami po całym zamieszkałym świecie, jako przywódca stronnictwa Nazarejczyków.