« DzA 24:5 Dzieje Apostolskie 24:6 DzA 24:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który się też kusił i świątnicę splugawić, któregośmy i pojmali, a wedle naszego zakonu sądzicieśmy chcieli.
2.WUJEK.1923Który się téż kusił zgwałcić kościół: któregośmy też poimawszy, chcieli osądzić wedle zakonu naszego.
3.RAKOW.NTKtóry się też Kościół kusił splugawić; któregośmy też pojmali, i wedle naszego Zakonu chcieliśmy osądzić.
4.GDAŃSKA.1881Który się też ważył splugawić kościół; któregośmy też pojmawszy, według zakonu naszego chcieli sądzić.
5.GDAŃSKA.2017Usiłował on też zbezcześcić świątynię. Schwytaliśmy go więc i chcieliśmy osądzić według naszego prawa.
6.JACZEWSKIusiłował on nawet znieważyć nam kościół. Pochwyciliśmy go, i wedle służącego nam prawa zamierzaliśmy go sądzić.
7.SZCZEPAŃSKIale nawet usiłował zbezcześcić świątynię; dlatego też uwięziliśmy go i chcieliśmy osądzić według zakonu naszego.
8.DĄBR.WUL.1973A że usiłował nawet i świątynię znieważyć, przeto pojmawszy go chcieliśmy osądzić według praw naszych.
9.DĄBR.GR.1961A że usiłował nawet i świątynię znieważyć, przeto pojmaliśmy go (i chcieliśmy osądzić według praw naszych.
10.TYSIĄCL.WYD5Usiłował nawet zbezcześcić świątynię, więc ujęliśmy go.
11.BRYTYJKAUsiłował on nawet zbezcześcić świątynię, przeto ujęliśmy go i chcieliśmy osądzić według naszego zakonu.
12.POZNAŃSKAChwyciliśmy go więc, gdyż usiłował zbezcześcić świątynię.
13.WARSZ.PRASKAPróbował nawet zbezcześcić świątynię, ale ujęliśmy go w czas.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który nawet Świątynię próbował sprofanować. Jego pojmali i chcieli sądzić według naszego Prawa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPróbował on też zbezcześcić świątynię i wtedy go schwytaliśmy [ i chcieliśmy osądzić wegług naszego Prawa].
16.TOR.NOWE.PRZ.On też próbował zbezcześcić świątynię, a my pochwyciliśmy go i chcieliśmy sądzić według naszego Prawa.