« DzA 24:6 Dzieje Apostolskie 24:7 DzA 24:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz przyszedszy Lisyas Hetman z wielką siłą, odwiódł ji zrąk naszych.
2.WUJEK.1923Lecz przyszedłszy Tysiącznik Lizyasz z wielkim gwałtem, wydarł go z rąk naszych,
3.RAKOW.NTLecz przystąpiwszy Lisyasz Rotmistrz z wielkim gwałtem z rąk naszych go wywiódł.
4.GDAŃSKA.1881Lecz przyszedłszy hetman Lizyjasz z wielką mocą, wziął go z rąk naszych.
5.GDAŃSKA.2017Lecz dowódca Lizjasz przybył i wyrwał go przemocą z naszych rąk;
6.JACZEWSKITrybun Lizyasz nadszedłszy, użył gwałtu, wyrwał go z rąk naszych
7.SZCZEPAŃSKIAle trybun Lizyasz nadbiegł i przemocą wydarł go z rąk naszych,
8.DĄBR.WUL.1973Nadbiegłszy jednak trybun Lyzjasz przemocą wyrwał go z rąk naszych,
9.DĄBR.GR.1961Nadbiegłszy jednak trybun Lyzjasz przemocą wyrwał go z naszych rąk,
10.TYSIĄCL.WYD5<Lecz trybun Lizjasz przybiegł, wyrwał go przemocą z rąk naszych, rozkazując, aby jego oskarżyciele przyszli do ciebie.>
11.BRYTYJKALecz nadbiegł dowódca Lizjasz, wyrwał go przemocą z rąk naszych
12.POZNAŃSKA---
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz z wielką siłą przyszedł tysiącznik Lizjasz oraz zabrał go z naszych rąk,
14.EIB.BIBLIA.2016.LIT[Przybył jednak dowódca Lizjasz, siłą wyrwał go z naszych rąk i polecił aby jego oskarżyciele udali się do ciebie.]
15.TOR.NOWE.PRZ.Lecz dowódca Lizjasz przyszedł i z wielką gwałtownością wyrwał go z naszych rąk,