« DzA 24:7 Dzieje Apostolskie 24:8 DzA 24:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Roskazawszy jego żałobnikom iść do ciebie, od którego możesz sam rozsądziwszy o wszytkim tem wyrozumieć, oczym nań żałujemy.
2.WUJEK.1923Rozkazawszy tym, którzy nań skarżą, iść do ciebie, od którego możesz sam, rozsądziwszy o wszystkiem tem, rozeznać, ocz my nań skarżymy.
3.RAKOW.NTRoskazawszy też oskarżycielom jego przyść do ciebie; od którego będziesz mógł sam rozsądziwszy, o wszytkim tym rozeznać, ocz my skarżymy nań.
4.GDAŃSKA.1881Rozkazawszy tym, którzy nań skarżą, iść do ciebie, od którego się ty sam będziesz mógł, wywiadując się, dowiedzieć tego wszystkiego, o co my nań skarżymy.
5.GDAŃSKA.2017Nakazując jego oskarżycielom udać się do ciebie. Gdy go przesłuchasz, sam będziesz mógł dowiedzieć się od niego wszystkiego, o co go oskarżamy.
6.JACZEWSKIi rozkazał, abyśmy tę sprawę przed ciebie wytoczyli. Wszystko to, o czem tu mówimy, może potwierdzić on trybun".
7.SZCZEPAŃSKIrozkazując jego oskarżycielom, by się do ciebie udali. O tem wszystkiem, o co go oskarżamy, będziesz mógł, po przesłuchaniu go, sam osądzić.
8.DĄBR.WUL.1973rozkazując, aby jego oskarżyciele przybyli do ciebie. Od niego zresztą po przesłuchaniu będziesz się mógł dowiedzieć wszystkiego, o co go oskarżamy.
9.DĄBR.GR.1961rozkazując, aby jego oskarżyciele przybyli do ciebie). Od niego zresztą po przesłuchaniu będziesz się mógł wszystkiego dowiedzieć, o co go oskarżamy.
10.TYSIĄCL.WYD5Przesłuchawszy go, będziesz mógł sam od niego dowiedzieć się wszystkiego, o co go oskarżamy.
11.BRYTYJKAI nakazał oskarżycielom jego udać się do ciebie; gdy go sam przesłuchasz, będziesz się mógł od niego dowiedzieć, o co go oskarżamy.
12.POZNAŃSKAZresztą gdy go sam przesłuchasz, zorientujesz się, o co go oskarżamy.
13.WARSZ.PRASKAPrzesłuchując go, sam będziesz mógł dowiedzieć się od niego, o co go oskarżamy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a tym, co go oskarżali polecił iść do ciebie. Od niego prowadząc śledztwo sam się będziesz mógł dowiedzieć o tych wszystkich rzeczach, o które my go oskarżamy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn również - jeśli go o to zapytasz - może ci powiedzieć, o co go oskarżamy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Rozkazując jego oskarżycielom przyjść do ciebie; sam będziesz mógł wypytać się go o wszystkie te sprawy, o które my go oskarżamy.