« DzA 27:43 Dzieje Apostolskie 27:44 DzA 28:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A drugie to na deszczkach, to na sztukach od okrętu. A tak się stało że wszytcy zdrowo wyszli na ziemię.
2.WUJEK.1923A drugie jedne na deskach, a drugie na tem, co było z okrętu, nosili. I tak się stało, że wszystkie dusze wyszły na ziemię.
3.RAKOW.NTA drudzy jedni na deszczkach, a inszy na czymkolwiek z okrętu. I tak stało się że wszyscy zachowani byli na ziemię.
4.GDAŃSKA.1881Inni zasię, niektórzy na deskach, a niektórzy na sztukach okrętu. I tak się stało, że wszyscy zdrowo wyszli na ziemię.
5.GDAŃSKA.2017Pozostali zaś na deskach lub częściach statku. I w ten sposób wszyscy cało wyszli na ląd.
6.JACZEWSKIDrugim do ratunku dawano deski i to co na okręcie znaleźć się jeszcze dało. Tym sposobem wszystkich ocalić zdołano.
7.SZCZEPAŃSKIinnych zaś przeniesiono na deskach i resztkach okrętowych. Tak tedy stało się, że wszyscy ludzie wydostali się na ląd.
8.MARIAWICIa innych na deskach przewozili, a drugich na onych odłamkach okrętowych ratowali. I tak się stało, że wszyscy ludzie dostali się na ziemię.
9.DĄBR.WUL.1973Pozostałych zaś przeniesiono na deskach i resztkach okrętu. I tak stało się, że wszyscy dotarli do brzegu.
10.DĄBR.GR.1961Z pozostałych zaś jedni mieli dopłynąć na deskach, drudzy na resztkach okrętu. I w ten sposób wszyscy ocaleli, dostając się na ląd.
11.TYSIĄCL.WYD5pozostali zaś [dopłynęli] jedni na deskach, a drudzy na resztkach okrętu. W ten sposób wszyscy cało znaleźli się na lądzie.
12.BRYTYJKAPozostali zaś mieli to uczynić, jedni na deskach, drudzy na czymkolwiek ze statku. W ten sposób ocaleli wszyscy i przedostali się na ląd.
13.POZNAŃSKAPozostali zaś mieli to czynić albo na deskach, albo na resztkach okrętu. W ten sposób wszyscy cało wyszli na ląd.
14.WARSZ.PRASKAPozostali zaś mieli dobić do brzegu na deskach lub na resztkach okrętu. W ten sposób wszyscy cało znaleźli się na lądzie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A pozostali ci oczywiście na deskach, zaś inni na jakichś częściach statku. I tak się stało, że wszyscy zostali uratowani na ziemi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostałym kazał płynąć na deskach lub na czymkolwiek ze statku. W ten sposób wszyscy ocaleli - wszyscy przedostali się na ląd.
17.TOR.PRZ.A pozostali mieli dopłynąć, jedni na deskach, a inni na czymkolwiek z okrętu. I tak się stało, że wszyscy ocaleli i wyszli na ląd.