« DzA 28:9 Dzieje Apostolskie 28:10 DzA 28:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy też mnogimi ucztami uczcili nas, i odchodzącym nakładli potrzeb.
2.WUJEK.1923Którzy nam téż wielkie czci wyrządzali: a gdyśmy odjeżdżali, nakładli, czego było potrzeba.
3.RAKOW.NTKtórzy też wielkimi uczciwościami uczcili nas, a gdyśmy odjeżdżali, nakładli czego było potrzeba.
4.GDAŃSKA.1881Którzy nam też wielką uczciwość wyrządzali, a gdyśmy precz płynąć mieli, nakładli nam, czego było potrzeba.
5.GDAŃSKA.2017Okazali nam oni wielki szacunek, a gdy mieliśmy odpływać, dali wszystko, co nam było potrzebne.
6.JACZEWSKIMieli oni nas w wielkiem poszanowaniu, i gdyśmy od nich odpływali, we wszystkie potrzeby nas zaopatrzyli,
7.SZCZEPAŃSKIOni także okazali nam wiele czci, a odjeżdżającym dostarczyli, czego było potrzeba.
8.MARIAWICIOni też nas w wielkiej czci mieli, i kiedyśmy od nich odjeżdżali, nakładli nam, co było potrzeba.
9.DĄBR.WUL.1973Okazywali nam przeto wiele czci, a gdyśmy odpłynąć mieli, zaopatrzyli we wszystko, czego było potrzeba.
10.DĄBR.GR.1961Okazywali nam przeto wiele czci, a kiedyśmy odpływali, zaopatrzyli we wszystko, czego było potrzeba.
11.TYSIĄCL.WYD5Oni to okazali nam wielki szacunek, a gdy odjeżdżaliśmy, przynieśli wszystko, co nam było potrzebne.
12.BRYTYJKADawali nam też wiele dowodów czci, a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli nas w co potrzeba.
13.POZNAŃSKAOkazywali nam też wiele szacunku, a przed wyjazdem zaopatrzyli nas w to, co było potrzebne.
14.WARSZ.PRASKALudzie ci darzyli nas wielkim szacunkiem, a kiedyśmy już odjeżdżali, przynieśli nam wszystko, czego tylko nam było potrzeba.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oni również okazywali nam szacunek wieloma zaszczytami, a jak wypływaliśmy, dołożyli stosownie do potrzeb.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOkazywali nam też wiele szacunku, a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli nas we wszystko, co było nam potrzebne.
17.TOR.PRZ.Ci też okazywali nam wielki szacunek, a gdy mieliśmy odpłynąć, dostarczyli, to co było potrzebne.