« DzA 28:13 Dzieje Apostolskie 28:14 DzA 28:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdzie znalazszy bracią, prosili nas żebychmy zmieszkali u nich siedm dni. A tak szliśmy do Rzyma.
2.WUJEK.1923Gdzie znalazłszy bracią, proszeni jesteśmy, abyśmy u nich przez siedm dni zmieszkali: a takeśmy szli do Rzymu.
3.RAKOW.NTGdzie znalazszy bracią, uproszeni byliśmy żeśmy u nich zetrwali przez siedm dni. A takżeśmy do Rzymu szli.
4.GDAŃSKA.1881Gdzie znalazłszy braci, uproszeniśmy byli od nich, żebyśmy zamieszkali u nich przez siedm dni; a takieśmy szli do Rzymu.
5.GDAŃSKA.2017Tam spotkaliśmy braci, którzy nas uprosili, żebyśmy pozostali u nich siedem dni. I tak udaliśmy się do Rzymu.
6.JACZEWSKIgdzie znaleźliśmy braci, którzy nas prosili, byśmy u nich zabawili siedem dni, co też i miało miejsce. Przybyliśmy wreszcie do Rzymu.
7.SZCZEPAŃSKIgdzie, znalazłszy braci, byliśmy proszeni, by przez dni siedm u nich pozostać. I tak dostaliśmy się do Rzymu.
8.MARIAWICIgdzie znaleźliśmy braci. Ci prosili nas, abyśmy u nich pomieszkali przez siedem dni, a potem szliśmy do Rzymu.
9.DĄBR.WUL.1973Tam spotkawszy braci, na ich prośbę pozostaliśmy u nich dni siedem. I tak dotarliśmy do Rzymu.
10.DĄBR.GR.1961Tam spotkawszy braci, na ich prośbę pozostaliśmy u nich dni siedem. I tak dojechaliśmy do Rzymu.
11.TYSIĄCL.WYD5Tam spotkaliśmy braci i zostaliśmy na ich prośbę siedem dni. Tak przybyliśmy do Rzymu.
12.BRYTYJKATam spotkaliśmy braci, którzy nas prosili, abyśmy pozostali u nich siedem dni; i tak doszliśmy do Rzymu.
13.POZNAŃSKATam spotkaliśmy braci, którzy prosili nas, byśmy się u nich zatrzymali przez siedem dni. W ten sposób przybyliśmy w końcu do Rzymu.
14.WARSZ.PRASKAgdzie spotkaliśmy braci, z którymi na ich usilną prośbę pozostaliśmy siedem dni. Potem przybyliśmy do Rzymu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tam znaleźliśmy braci oraz zostaliśmy przez nich zaproszeni, by zatrzymać się siedem dni. Tak przybyliśmy do Rzymu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTam spotkaliśmy braci. Skorzystaliśmy z ich zaproszenia i pozostaliśmy u nich siedem dni. Tak dotarliśmy do Rzymu.
17.TOR.PRZ.Gdzie znaleźliśmy braci, i byliśmy przez nich zaproszeni, aby pozostać siedem dni; i tak doszliśmy do Rzymu.