« DzA 28:14 Dzieje Apostolskie 28:15 DzA 28:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A z onąd usłyszawszy bracia wyszli na spotkanie nam, aż do Appiowego rynku, i do trzech karczem. Które ujrzawszy Paweł, dziękowawszy Bogu, wziął ufność.
2.WUJEK.1923A ztamtąd bracia usłyszawszy, wyszli przeciwko nam aż do rynku Appiuszowego i Trzech karczem, które ujrzawszy Paweł, dzięki uczyniwszy Bogu, wziął śmiałość.
3.RAKOW.NTA ztamtąd bracia usłyszawszy o nas, wyszli przeciwko nam aż do Appiusowego rynku, i Trzech karczem. Które gdy ujźrzał Paweł, dzięki uczyniwszy Bogu, wziął śmiałość.
4.GDAŃSKA.1881Stąd, gdy usłyszeli bracia o nas, wyszli przeciwko nam aż do rynku Appijuszowego i do Trzech Karczem; których gdy Paweł ujrzał, podziękowawszy Bogu, wziął śmiałość.
5.GDAŃSKA.2017Tamtejsi bracia, gdy usłyszeli o nas, wyszli nam naprzeciw aż do Forum Appiusza i do Trzech Gospód. Kiedy Paweł ich zobaczył, podziękował Bogu i nabrał otuchy.
6.JACZEWSKIBracia, zasłyszawszy o tem, że do nich idziemy, wyszli na nasze spotkanie do forum Appiusza, a nawet aż do Trzech Tabern. Ujrzawszy ich Paweł dzięki złożył Bogu i był rad bardzo.
7.SZCZEPAŃSKIA bracia tamtejsi, dowiedziawszy się o nas, wyszli na nasze spotkanie, już to na Forum Appiusza, już też do Tres Tabernae. Ujrzawszy ich Paweł, dzięki czynił Bogu i nabrał ducha.
8.MARIAWICISkąd, gdy usłyszeli bracia o nas, wyszli naprzeciwko nas aż do rynku Appiusza i Trzech karczem. Ujrzawszy ich Paweł, dziękując Bogu napełnił się ufnością.
9.DĄBR.WUL.1973A bracia tamtejsi usłyszawszy o naszym przybyciu wyszli na nasze spotkanie aż do Forum Appiusza i Trzech Gospód. Gdy ich Paweł ujrzał, dzięki czynił Bogu i nabrał otuchy.
10.DĄBR.GR.1961A bracia tamtejsi usłyszawszy o naszym przybyciu, wyszli na nasze spotkanie aż do Forum Appiusza i Trzech Gospód. Skoro ich ujrzał Paweł, dzięki czynił Bogu i nabrał otuchy.
11.TYSIĄCL.WYD5Tamtejsi bracia, dowiedziawszy się o nas, wyszli nam naprzeciw aż do Forum Appiusza i Trzech Gospód. Ujrzawszy ich, Paweł podziękował Bogu i nabrał otuchy.
12.BRYTYJKAA bracia tamtejsi, gdy o nas usłyszeli, wyszli na nasze spotkanie aż do Forum Appii i do Tres Tabernae. Gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy.
13.POZNAŃSKAMiejscowi bracia, gdy dowiedzieli się o nas, wyszli nam na spotkanie aż do Forum Appiusza i Trzech Gospód. Na ich widok Paweł podziękował Bogu i podniósł się na duchu.
14.WARSZ.PRASKATamtejsi bracia dowiedzieli się już wcześniej o wszystkim, co się nam przydarzyło w drodze. Wyszli nam na spotkanie aż do Forum Apiusza i Trzech Gospód, a Paweł, gdy tylko ich zobaczył, podziękował Bogu i poczuł się znów bardzo podniesiony na duchu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A bracia stamtąd, gdy o nas usłyszeli, wyszli na nasze spotkanie aż do forum Appiusza i Trzech Gospod. Więc kiedy Paweł ich zobaczył, podziękował Bogu oraz nabrał śmiałości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW Rzymie bracia usłyszeli o naszym przybyciu i wyszli nam na spotkanie aż do Forum Appiusza i do Trzech Gospód. Gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy.
17.TOR.PRZ.A tamtejsi bracia, słysząc o nas, wyszli na nasze spotkanie aż do Forum Appii i do Trzech Tawern, gdy ich Paweł ujrzał, podziękował Bogu i nabrał odwagi.