« DzA 28:15 Dzieje Apostolskie 28:16 DzA 28:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy lepak przyszliśmy do Rzyma, Pawłowi dozwolono mieszkać osobno, z strzegącym go drabem.
2.WUJEK.1923A gdyśmy przyszli do Rzymu, Pawłowi dopuszczono mieszkać osobno z żołnierzem, który go strzegł.
3.RAKOW.NTA gdyśmy przyszli do Rzyma, Setnik oddał więźnie Hetmanowi wojska; a Pawłowi dozwolono mieszkać osobno, z onym który go strzegł, Żołnierzem.
4.GDAŃSKA.1881A gdyśmy przyszli do Rzymu, setnik oddał więźnie hetmanowi wojska; ale Pawłowi dopuszczono, mieszkać osobno z żołnierzem, który go strzegł.
5.GDAŃSKA.2017A gdy przybyliśmy do Rzymu, setnik oddał więźniów dowódcy wojska, ale Pawłowi pozwolono mieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował.
6.JACZEWSKIW Rzymie pozwolono Pawłowi zamieszkać w domu prywatnym, byleby tylko pod strażą żołnierza.
7.SZCZEPAŃSKIA gdyśmy przybyli do Rzymu, Pawłowi pozwolono mieszkać osobno wraz z żołnierzem, który go strzegł.
8.MARIAWICIA gdyśmy przyszli do Rzymu, dopuszczono Pawłowi mieszkać osobno z jednym żołnierzem, który go strzegł.
9.DĄBR.WUL.1973Po przybyciu do Rzymu pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował.
10.DĄBR.GR.1961Po przybyciu do Rzymu pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy weszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował.
12.BRYTYJKAA gdy przyszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował.
13.POZNAŃSKAGdy weszliśmy już do Rzymu, pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno, ale z żołnierzem, który miał go pilnować.
14.WARSZ.PRASKAKiedy się już znaleźliśmy w Rzymie, pozwolono Pawłowi zamieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go nie odstępował.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy dotarliśmy do Rzymu, setnik przekazał więźniów dowódcy wojska. Ale Pawłowi zostało dozwolone mieszkać u siebie, razem ze strzegącym go żołnierzem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy doszliśmy do Rzymu, Pawłowi pozwolono mieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował.
17.TOR.PRZ.A gdy przyszliśmy do Rzymu, setnik oddał więźniów dowódcy straży; ale Pawłowi pozwolono mieszkać osobno razem z żołnierzem, który go strzegł.