« DzA 28:17 Dzieje Apostolskie 28:18 DzA 28:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy wyrozumiawszy mię chcieli odpuścić, dla tego że ni jednej przyczyny śmierci nie było we mnie.
2.WUJEK.1923Którzy pytanie o mnie uczyniwszy, chcieli mię wypuścić dlatego, że we mnie żadnej przyczyny śmierci nie było.
3.RAKOW.NTKtórzy wypytawszy mię, chcieli wypuścić, dla tego że żadnej przyczyny śmierci nie było we mnie.
4.GDAŃSKA.1881Którzy wysłuchawszy mię, chcieli mię wypuścić dlatego, że we mnie żadnej winy godnej śmierci nie było.
5.GDAŃSKA.2017Którzy po przesłuchaniu chcieli mnie wypuścić, bo nie było we mnie nic zasługującego na śmierć.
6.JACZEWSKIPo wyprowadzeniu śledztwa, gdy się pokazało, że się nie dopuściłem żadnego wykroczenia, zasługującego na karę śmierci, władze krajowe chciały mnie uwolnić.
7.SZCZEPAŃSKIktórzy, po przesłuchaniu mnie, chcieli mię wypuścić, gdyż nie było we mnie żadnej winy, godnej śmierci.
8.MARIAWICIktórzy gdy mię wybadali i wysłuchali, chcieli mię wypuścić, dlatego że żadnej przyczyny śmierci nie było we mnie;
9.DĄBR.WUL.1973Ci po przesłuchaniu chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie było we mnie nic zasługującego na śmierć.
10.DĄBR.GR.1961Ci po przesłuchaniu chcieli mnie wypuścić dlatego, że nie było we mnie żadnej winy zasługującej na śmierć.
11.TYSIĄCL.WYD5którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy zasługującej na śmierć.
12.BRYTYJKAKtórzy po przesłuchaniu chcieli mnie zwolnić, ponieważ nie byłem oskarżony o coś, za co należałoby karać śmiercią.
13.POZNAŃSKACi zaś po przesłuchaniu chcieli mnie zwolnić, ponieważ nie było żadnego powodu, by wydać na mnie wyrok śmierci.
14.WARSZ.PRASKACi, rozpatrzywszy moją sprawę i nie znalazłszy w moim postępowaniu nic, co by zasługiwało na karę śmierci, postanowili mnie wypuścić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oni mnie wybadali i postanowili uwolnić dlatego, że nie było we mnie żadnego powodu kary śmierci.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSami Rzymianie, po przesłuchaniu, chcieli mnie zwolnić, ponieważ nie znaleźli u mnie żadnego powodu, bym miał być skazany na śmierć.
17.TOR.PRZ.Którzy po przesłuchaniu chcieli mnie wypuścić, dlatego że we mnie nie było żadnego powodu do kary śmierci.