« DzA 28:21 Dzieje Apostolskie 28:22 DzA 28:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz żądamy u ciebie słyszeć co rozumiesz. Bo jednak o tej sekcie wiadomo nam, iż wszędy się (jej) sprzeciwiają.
2.WUJEK.1923A żądamy od ciebie słyszeć, co rozumiesz; albowiem o téj sekcie jawno nam jest, iż się jéj wszędy sprzeciwiają.
3.RAKOW.NTWszakożbyśmy radzi od ciebie słyszeli co rozumiesz. Abowiem o sekcie tej znajomo jest nam, iż jej wszędy są na odpór.
4.GDAŃSKA.1881Wszakże byśmy radzi od ciebie słyszeli, co rozumiesz; albowiem o tej sekcie wiemy, iż wszędzie przeciwko niej mówią.
5.GDAŃSKA.2017Pragniemy jednak od ciebie usłyszeć, co myślisz, bo wiemy o tym stronnictwie, że wszędzie mówią przeciwko niemu.
6.JACZEWSKIpragnęlibyśmy przecież wiedzieć, co ty sądzisz o tej nowej wierze, bo wiemy, że ona ma wszędzie wielu przeciwników".
7.SZCZEPAŃSKIProsimy zatem, byśmy od ciebie usłyszeć mogli, co myślisz; wiadomo nam bowiem, że tej sekcie wszędzie się sprzeciwiają.
8.MARIAWICIAle chcemy od ciebie słyszeć, co ty rozumiesz; bo o tej sekcie wiemy dobrze, że się jej wszędzie sprzeciwiają.
9.DĄBR.WUL.1973Chcemy zatem posłyszeć od ciebie, co myślisz, bo o sekcie tej wiadomo nam, że wszędzie ją zwalczają.
10.DĄBR.GR.1961Chcemy zatem posłyszeć od ciebie, co myślisz, bo o sekcie tej wiadomo nam, że wszędzie ją zwalczają.
11.TYSIĄCL.WYD5Chcemy jednak usłyszeć od ciebie, co myślisz, bo wiadomo nam o tym stronnictwie, że wszędzie spotyka się ze sprzeciwem.
12.BRYTYJKAAle pragniemy usłyszeć od ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają.
13.POZNAŃSKAChętnie jednak usłyszymy, co ty myślisz, bo wiadomo nam, że ta sekta wszędzie spotyka się ze sprzeciwem".
14.WARSZ.PRASKAChcielibyśmy jednak z twoich własnych ust usłyszeć, jakie są twoje przekonania, gdyż o sekcie, do której należysz, wiadomo, że spotyka się z powszechnym sprzeciwem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc uznajemy za właściwe usłyszeć od ciebie, co myślisz; gdyż jest nam wiadome o tej sekcie, że wszędzie jest przeciwko niej mówione.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAle chcielibyśmy z twoich ust usłyszeć, co myślisz o tej herezji, gdyż wiadomo nam, że wszędzie spotyka się ze sprzeciwem.
17.TOR.PRZ.A uważamy za właściwe od ciebie usłyszeć, co naprawdę myślisz; wiadomo bowiem nam o tym stronnictwie, że wszędzie spotyka się ze sprzeciwem.