« DzA 28:22 Dzieje Apostolskie 28:23 DzA 28:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A złożywszy mu dzień, przyszli k niemu do gospody mnodzy, którym wykładał z oświadczaniem królestwo Boże, mamawiając je też (do tego) co o Jesusie, i z zakonu Moiżeszowego i z proroków, od poranku aż do wieczora.
2.WUJEK.1923A postanowiwszy mu dzień, przyszło ich bardzo wiele do niego do gospody, który świadectwo wydawając przepowiadał królestwo Boże, i namawiając ich o Jezusie z zakonu Mojżeszowego i z proroków od poranku aż do wieczora.
3.RAKOW.NTA naznaczywszy mu dzień, przyszło ich do niego na gospodę wiele; którym wykładał, oświadczając się, ono Królestwo Boże, namawiając je też na te rzeczy, które są o Jezusie, i z Zakonu Moyzeszowego i z Proroków, od poranku aż do wieczora.
4.GDAŃSKA.1881A postanowiwszy mu dzień, przyszło ich do niego do gospody niemało, którym z doświadczeniem wykładał królestwo Boże, namawiając ich do tych rzeczy, które są o Jezusie, z zakonu Mojżeszowego i z proroków, od poranku aż do wieczora.
5.GDAŃSKA.2017Wyznaczyli mu dzień i przyszło wielu do niego do kwatery, a on od rana do wieczora przytaczał im świadectwa o królestwie Bożym i przekonywał o Jezusie na podstawie Prawa Mojżesza i Proroków.
6.JACZEWSKIPaweł tedy wyznaczył im dzień, w którym, gdy do jego mieszkania zgromadziło się ich bardzo wielu, od rana do wieczora z Mojżesza i Proroków tłumaczył im naukę o królestwie Bożem i bóstwie Jezusa.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy mu dzień wyznaczyli, zeszło się do niego wielu do gospody, a on im wykładał i dawał świadectwo o królestwie Bożem i od rana do wieczora przekonywał ich o Jezusie na podstawie zakonu mojżeszowego i proroków.
8.MARIAWICII naznaczywszy mu dzień, przyszło ich do niego na gospodę niemało, którym on wykładał Pisma, świadcząc o Królestwie Bożem i dowodząc im o Jezusie z Zakonu Mojżeszowego i z Proroków od zarania aż do wieczora.
9.DĄBR.WUL.1973A oznaczonego dnia zeszło się wielu do niego do gospody, a on wykładał im, dając świadectwo o Królestwie Bożym. I od rana do wieczora przekonywał ich w sprawie Jezusa w oparciu o Prawo Mojżeszowe i Proroków.
10.DĄBR.GR.1961A wyznaczywszy mu dzień zeszła się jeszcze większa ich liczba do gospody, a on im wykładał dając świadectwo o Królestwie Bożym. I od rana do wieczora przekonywał ich w sprawie Jezusa w oparciu o Prawo Mojżeszowe i Proroków.
11.TYSIĄCL.WYD5Ustaliwszy z nim dzień, w większej liczbie przyszli do niego do mieszkania, a on przytaczał im świadectwa o królestwie Bożym; od rana aż do wieczora przekonywał ich o Jezusie na podstawie Prawa Mojżeszowego i Proroków.
12.BRYTYJKAA naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora, składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków.
13.POZNAŃSKAW wyznaczonym dniu przyszli jeszcze liczniej do jego mieszkania. Od rana aż do wieczora przedstawiał im sprawę dając świadectwo o królestwie Bożym, przekonywająco mówił o Jezusie na podstawie Prawa Mojżeszowego i Proroków.
14.WARSZ.PRASKANa wyznaczony uprzednio dzień zgromadzili się jeszcze liczniej w jego mieszkaniu, a on przytaczał im wiele wypowiedzi na temat królestwa Bożego i od rana aż do wieczora mówił im z największym przekonaniem o Jezusie, posługując się tym, co jest napisane w Prawie Mojżeszowym i u Proroków.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I po wyznaczeniu mu dnia, przyszła do niego, do mieszkania, większa ilość osób, której dając świadectwo, wykładał o Królestwie Boga. Od rana do wieczora przekonywał ich co do Jezusa, poprzez Prawo Mojżesza i Proroków.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWyznaczyli więc Pawłowi dzień i przyszli go odwiedzić jeszcze liczniej. On zaś od rana do wieczora wyjaśniał im, o co chodzi. Poświadczał Królestwo Boże, a na podstawie Prawa Mojżesza i Proroków przekonywał o Jezusie.
17.TOR.PRZ.A gdy wyznaczyli mu dzień, przyszli do niego jeszcze liczniej w gościnę, im to od rana do wieczora wykładał, świadcząc o Królestwie Boga, przekonując ich do tego, co dotyczy Jezusa, z Prawa Mojżesza i z Proroków,