« DzA 28:24 Dzieje Apostolskie 28:25 DzA 28:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niezgodni będąc między sobą odchodzili, gdy mówił Paweł jedno słowo, iż dobrze duch święty rzekł przez Ezaiasza proroka ku ojcom naszym.
2.WUJEK.1923A będąc niezgodni między sobą, odchodzili, a Paweł mówił jedno słowo: Iż dobrze Duch Święty mówił przez Izajasza proroka do ojców naszych,
3.RAKOW.NTA niezgodni będąc między sobą, odchodzili, gdy rzekł Paweł słowo jedno: Iż dobrze Duch święty powiedział przez Ezaiasza Proroka do Ojców naszych,
4.GDAŃSKA.1881A będąc niezgodnymi między sobą, rozeszli się, gdy Paweł rzekł to jedno słowo: Iż dobrze Duch Święty powiedział przez Izajasza proroka, do ojców naszych,
5.GDAŃSKA.2017Poróżnieni ze sobą rozeszli się, gdy Paweł powiedział to jedno: Słusznie Duch Święty powiedział przez proroka Izajasza do naszych ojców:
6.JACZEWSKIGdy nie wszyscy na jedno się godzili, a drudzy, nie chcąc go słuchać, odchodzili, Paweł tak mówić począł: "Dobrze Duch święty przez Izaijasza proroka mówił do ojców naszych:
7.SZCZEPAŃSKINie mogąc jednak porozumieć się między sobą, odeszli, gdy Paweł to jedno wymówił zdanie: Dobrze o was do ojców naszych powiedział Duch Święty przez proroka Izajasza,
8.MARIAWICIA gdy się tak między sobą nie zgadzali, rozchodzili się, a Paweł mówił wtedy do nich jedno słowo: Że dobrze Duch Święty mówił przez Izajasza proroka do ojców naszych
9.DĄBR.WUL.1973A gdy nie mogli dojść z sobą do zgody i zabierali się do odejścia, Paweł powiedział do nich tylko te słowa: Dobrze Duch Święty mówił przez Izajasza Proroka do ojców naszych:
10.DĄBR.GR.1961A gdy nie mogli dojść z sobą do zgody i zabierali się do odejścia, Paweł powiedział im tylko te słowa: Dobrze Duch Święty mówił przez Izajasza Proroka do ojców naszych:
11.TYSIĄCL.WYD5Poróżnieni między sobą, zabierali się do odejścia. Wtedy Paweł powiedział jedynie te słowa: Trafnie powiedział Duch Święty do ojców waszych przez proroka Izajasza:
12.BRYTYJKANie mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo: Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza,
13.POZNAŃSKANie mogąc się porozumieć, zaczęli się rozchodzić, a wtedy Paweł rzucił im słowa: "Dobrze Duch Święty powiedział ojcom waszym przez proroka Izajasza:
14.WARSZ.PRASKADoszło nawet do rozdwojenia między nimi i już zamierzali wyjść, kiedy Paweł powiedział do jednego z nich: Bardzo słusznie powiedział Bóg ojcom waszym przez proroka Izajasza:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc będąc niezgodni jedni względem drugich odeszli, gdy Paweł powiedział jedną sprawę: Słusznie Duch Święty powiedział do naszych przodków poprzez proroka Izajasza,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu, skłóceni ze sobą, zaczęli się rozchodzić. Wtedy Paweł skierował do nich te słowa: Trafnie Duch Święty powiedział do waszych ojców przez proroka Izajasza.
17.TOR.PRZ.A nie zgadzając się między sobą, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł powiedział to jedno słowo: Dobrze Duch Święty powiedział przez Izajasza proroka do naszych ojców,