« DzA 28:26 Dzieje Apostolskie 28:27 DzA 28:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo otyło serce ludu tego, i uszyma ciężko słuchali, oczy swe zamrużali, by kiedy nie ujrzeli oczyma, i uszyma nie słyszeli, i sercem zrozumieli, i nawróciliby się, a uzdrowiłbym je.
2.WUJEK.1923Albowiem zatyło serce ludu tego, a ciężko uszyma słuchali i zamrużali oczy swe, aby snadź oczyma nie widzieli, a uszyma nie słyszeli i sercem nie zrozumieli; i nawrócili się, a uzdrowiłbym je.
3.RAKOW.NTZatyło bowiem serce ludu tego; a uszyma cięszko słuchali i oczy swe zamrużali; aby snadź nie widzieli oczyma, a uszyma nie słyszeli, i sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, i uzdrowiłbym je.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem zgrubiało serce ludu tego, a ciężko uszyma słyszeli i zamrużyli oczy swe, aby snać oczyma nie widzieli, a uszyma nie słyszeli, i sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, a uzdrowiłbym je.
5.GDAŃSKA.2017Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił.
6.JACZEWSKIZbyt cielesnem stało się serce ludu tego; pozatykał on sobie uszy, zaślepił oczy tak, iż nic nie widzi, i nic nie słyszy, i nic nie rozumie. Nie nawróci się też on do mnie, i ja go też nie uzdrowię.
7.SZCZEPAŃSKIAlbowiem ogłupiało serce ludu tego: zatkali sobie uszy, i oczy swe zmrużyli, by okiem nie dostrzedz, i słuchem nie pochwycić, a sercem nie pojąć, i nie nawrócić się... i abym ich nie zleczył«.
8.MARIAWICIAlbowiem zgrubiało serce ludu tego, i uszami z ciężkością słuchali, i oczy swoje zamrużyli, aby snać oczyma nie widzieli, i uszami nie słyszeli, i sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem skamieniało serce tego ludu, uszy sobie zatkali i oczy swe przymrużyli, aby snadź oczyma nie dojrzeli, uszami nie posłyszeli i sercem nie pojęli, a nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem skamieniało serce tego ludu, uszy sobie zatkali i oczy swe przymrużyli, aby oczyma nie dojrzeli, uszami nie posłyszeli i sercem nie pojęli, a nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli, i nie zrozumieli sercem; i nie nawrócili się, abym ich nie uzdrowił.
12.BRYTYJKAAlbowiem otępiało serce tego ludu, Uszy ich dotknęła głuchota, Oczy swe przymrużyli, Żeby oczami nie widzieli I uszami nie słyszeli, I sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, A ja żebym ich nie uleczył.
13.POZNAŃSKAOtępiało bowiem serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota, zamknęli swe oczy, żeby nie zobaczyć oczyma, żeby nie słyszeć uszami, a sercem nie rozumieć i nie nawrócić się, ażebym ich nie uleczył«.
14.WARSZ.PRASKAZatwardziałe są bowiem serca tych ludzi; słuchali bardzo niechętnie i zamknęli oczy, żeby przypadkiem nie zobaczyli oczyma i nie usłyszeli uszami, by nie pojęli umysłem, żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uleczył.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Albowiem utyło serce tego ludu i ciężko usłyszeli uszami, a swoje oczy zamknęli, aby kiedyś oczami nie ujrzeli, uszami nie usłyszeli, sercem nie zrozumieli oraz nie zawrócili, i abym ich nie uleczył.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu, jego słuch - przytępiony, oczy - pozamykane, by nie zobaczyć oczami i nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem, nie przeżyć nawrócenia - i nie dać się uzdrowić.
17.TOR.PRZ.Utyło bowiem serce tego ludu i uszami z trudem usłyszeli, a swoje oczy zamknęli, aby czasem oczami nie widzieli i uszami nie usłyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i abym ich nie uzdrowił.