« DzA 28:27 Dzieje Apostolskie 28:28 DzA 28:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiadomo przeto bądź wam, iż poganom posłane jest zbawienie Boże, a ci usłuchają.
2.WUJEK.1923Niechże wam tedy jawno będzie, iż poganom posłane jest to zbawienie Boże, a oni słuchać będą.
3.RAKOW.NTZnajomo tedy niech będzie wam, iż Poganom posłano jest ono zbawienie Boże, a oni słuchać będą.
4.GDAŃSKA.1881Niechże wam tedy wiadomo będzie, iż poganom posłane jest to zbawienie Boże, a oni słuchać będą.
5.GDAŃSKA.2017Niech wam więc będzie wiadome, że poganom zostało posłane to zbawienie Boże, a oni będą słuchać.
6.JACZEWSKIWiedzcież tedy, że zbawienie to poganom ogłaszać się będzie, i oni je przyjmą".
7.SZCZEPAŃSKINiech wam przeto wiadomem będzie, że do pogan zostało posłane to Zbawienie Boże; - a oni słuchać będą.
8.MARIAWICINiechże wam tedy będzie wiadomo, że poganom posłane jest to zbawienie Boże, i oni będą słuchać.
9.DĄBR.WUL.1973Niechże wam tedy będzie wiadomo, że do pogan posłane jest to zbawienie Boże, a oni słuchać będą.
10.DĄBR.GR.1961Niechże wam tedy będzie wiadome, że do pogan posłane jest to zbawienie Boże, a oni słuchać będą.
11.TYSIĄCL.WYD5Wiedzcie więc, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan, a oni będą słuchać.
12.BRYTYJKANiechże wam więc będzie wiadome, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże, oni też słuchać będą.
13.POZNAŃSKANiech wam to będzie wiadome, że zbawienie Boże zostało posłane do pogan, a oni będą słuchać".
14.WARSZ.PRASKANiech więc będzie wam wiadome, że nauka o Bożym zbawieniu będzie głoszona poganom i oni będą jej słuchać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem niech będzie wam wiadome, że to zbawienie Boga zostało wysłane do pogan, i oni będą słuchać.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech wam zatem będzie wiadome, że to Boże zbawienie zostało posłane do pogan - i oni będą słuchać.
17.TOR.PRZ.Niech więc będzie wam wiadomo, że poganom posłane zostało to zbawienie Boże; i oni będą słuchać.