« DzA 28:30 Dzieje Apostolskie 28:31 Rzym 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574{\cf2Przepowiedając królestwo Boże, i ucząc o Panu Jesusie, ze wszem bezpieczeństwiem nie zabronnie. Koniec.
2.WUJEK.1923Opowiadając królestwo Boże i ucząc, co jest o Panu Jezusie Chrystusie ze wszelkiem bezpieczeństwem bez zakazania.
3.RAKOW.NTObwoływając ono Królestwo Boże, i ucząc onych rzeczy, które są o Panu Jezusie Christusie, z wszelką beśpiecznością, bez pohamowania.
4.GDAŃSKA.1881Każąc o królestwie Bożem i ucząc tych rzeczy, które są o Panu Jezusie Chrystusie, ze wszystkiem bezpieczeństwem bez przeszkody.
5.GDAŃSKA.2017Głosząc królestwo Boże i nauczając tego, co dotyczy Pana Jezusa Chrystusa, ze wszelką odwagą i bez przeszkód.
6.JACZEWSKITym, którzy go odwiedzali, opowiadał królestwo Boże i nauczał tego wszystkiego, co o osobie Pana naszego Jezusa Chrystusa wiedzieć należy, a to z całą jawnością; i nikt mu tego nie bronił.
7.SZCZEPAŃSKIgłosząc królestwo Boże i nauczając z całą swobodą bez przeszkody tego, co dotyczy Pana Jezusa Chrystusa.
8.MARIAWICIkażąc im o Królestwie Bożem i nauczając tych rzeczy, które są o Panu Jezusie Chrystusie, ze wszelką swobodą bez zakazu.
9.DĄBR.WUL.1973Głosił Królestwo Boże i nauczał o Panu Jezusie Chrystusie z wszelkim bezpieczeństwem i bez przeszkody.
10.DĄBR.GR.1961Głosił Królestwo Boże i nauczał o Panu Jezusie Chrystusie z całą swobodą i bez przeszkody.
11.TYSIĄCL.WYD5głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.
12.BRYTYJKAGłosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód.
13.POZNAŃSKAGłosił królestwo Boże i naukę o Panu Jezusie Chrystusie z całą odwagą i bez żadnych przeszkód.
14.WARSZ.PRASKACałkiem swobodnie również, bez żadnych przeszkód, głosił naukę o królestwie Bożym i nauczał o Panu Jezusie Chrystusie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.głosząc Królestwo Boga i z całą otwartością, bez przeszkód ucząc o Panu Jezusie Chrystusie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBez przeszkód głosił im Królestwo Boże i otwarcie, z odwagą, nauczał o Panu Jezusie Chrystusie.
17.TOR.PRZ.Głosząc Królestwo Boga i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie, z całą śmiałością, bez przeszkód.