« DzA 28:3 Dzieje Apostolskie 28:4 DzA 28:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jako ujrzeli pogani wiszącą gadzinę od ręki jego, mówili jeden do drugiego: zaiste morderz jest ten człowiek, któremu zachowanemu z morza, pomsta żywem być nie dopuściła.
2.WUJEK.1923A gdy ujrzeli barbarowie bestyą wiszącą u ręki jego, mówili jeden do drugiego: Koniecznie ten człowiek jest mężobójca, który choć z morza zdrowo wyszedł, pomsta nie dopuszcza mu żyć.
3.RAKOW.NTA gdy ujźrzeli oni grubi ludzie onę wiszącą bestyą u ręki jego, mówili jedni do drugich: Koniecznie zbójcą jest człowiek ten; któremu zachowanemu z morza pomsta żyć nie dopuściła.
4.GDAŃSKA.1881A gdy on lud gruby ujrzał onę gadzinę wiszącą u ręki jego, mówili jedni do drugich: Pewnie ten człowiek jest mężobójcą; bo choć z morza uszedł, przecię mu pomsta żywym być nie dopuściła.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy barbarzyńcy zobaczyli gada wiszącego u jego ręki, mówili między sobą: Ten człowiek na pewno jest mordercą, bo choć wyszedł cało z morza, zemsta nie pozwala mu żyć.
6.JACZEWSKIGdy ujrzeli to oni barbarzyńcy, mówili do siebie: "Zabójcą musi być ten człowiek; z morza wyszedł on cały, ale jaszczurka pomści się nad nim".
7.SZCZEPAŃSKIObcokrajowcy tedy, widząc zwierzę, wiszące u jego ręki, mówili między sobą: Niechybnie mordercą jest ten człowiek, któremu, gdy uszedł cało z morza, Pomsta żyć nie dopuszcza.
8.MARIAWICICo obaczywszy oni poganie, że wisiała ona bestya u ręki jego, mówili między sobą: Musi ten człowiek być mężobójca, bo choć wyszedł z morza, pomsta nie da mu żyć.
9.DĄBR.WUL.1973Skoro więc tubylcy ujrzeli gadzinę wiszącą u ręki jego, mówili jeden do drugiego: Z pewnością człowiek ten jest mordercą, bo chociaż uszedł cało z morza, pomsta żyć mu nie dozwala.
10.DĄBR.GR.1961Skoro więc tubylcy ujrzeli gadzinę wiszącą mu u ręki, mówili jeden do drugiego: Z pewnością człowiek ten jest mordercą, bo chociaż uszedł cało z morza, pomsta żyć mu nie dozwala.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy tubylcy zobaczyli gada, wiszącego u jego ręki, mówili jeden do drugiego: Ten człowiek jest na pewno mordercą, bo choć wyszedł cało z morza, bogini zemsty nie pozwala mu żyć.
12.BRYTYJKAGdy zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili między sobą: Człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwoliła.
13.POZNAŃSKAMiejscowa ludność spostrzegła zwisającego gada u jego ręki, zaczęła mówić do siebie: "Ten człowiek jest na pewno mordercą. Chociaż wyszedł cało z morza, to jednak bogini zemsty nie pozwala mu żyć".
14.WARSZ.PRASKAGdy ludzie miejscowi zobaczyli gada wiszącego u ręki Pawła, zaczęli mówić jeden do drugiego: Ten człowiek jest z pewnością jakimś mordercą, bo oto choć wyszedł cało z niebezpiecznej burzy na morzu, to jednak bogini zemsty nie pozostawia go przy życiu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem gdy obcy ujrzeli bestię wiszącą u jego ręki, mówili jedni do drugich: Pewnie ten człowiek jest zabójcą, któremu choć uratował się z morza sprawiedliwość nie pozwoliła żyć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa widok gada zwisającego mu u ręki tubylcy zaczęli mówić jeden do drugiego: Ten człowiek jest na pewno mordercą. Wyszedł co prawda cało z morza, ale sprawiedliwość nie pozwala mu żyć.
17.TOR.PRZ.A gdy tubylcy ujrzeli żmiję wiszącą u jego ręki, mówili między sobą: Pewnie ten człowiek jest zabójcą; chociaż ocalał z morza, sprawiedliwość nie pozwoliła mu żyć.