« DzA 28:8 Dzieje Apostolskie 28:9 DzA 28:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To gdy się stało, i drudzy mający niemocy na wyspie, przychodzili i zleczeni są.
2.WUJEK.1923Co gdy się stało, wszyscy, którzy mieli niemocy na wyspie, przychodzili i byli uzdrowieni.
3.RAKOW.NTGdy się to tedy sstało, tedy i drudzy którzy mieli niemocy na wyspie onej, przystępowali, i uzdrowieni byli.
4.GDAŃSKA.1881To gdy się stało, tedy drudzy, którzy byli złożeni chorobami na onej wyspie, przychodzili i byli uzdrowieni;
5.GDAŃSKA.2017Po tym wydarzeniu przychodzili również inni chorzy z wyspy i byli uzdrawiani.
6.JACZEWSKIGdy się wieść o tem rozeszła, chorzy z całej wyspy przychodzili do Pawła i zdrowie odzyskiwali.
7.SZCZEPAŃSKIPo tem zdarzeniu również inni wyspiarze, którzy chorowali, przychodzili i doznawali uzdrowienia.
8.MARIAWICITo gdy się stało, tedy wszyscy ci, którzy na onej wyspie chorowali, przychodzili (do niego) i byli uzdrowieni.
9.DĄBR.WUL.1973Po tym zdarzeniu wszyscy chorzy na wyspie przychodzili i byli uzdrawiani.
10.DĄBR.GR.1961Po tym zdarzeniu, także i inni chorzy na wyspie przychodzili i byli uzdrawiani.
11.TYSIĄCL.WYD5Po tym wydarzeniu przychodzili również inni chorzy na wyspie i byli uzdrawiani.
12.BRYTYJKAA gdy to się stało, przychodzili także inni mieszkańcy wyspy, którzy byli, chorzy, i byli uzdrawiani.
13.POZNAŃSKAPo tym wydarzeniu inni chorzy mieszkańcy wyspy przychodzili do niego, a on ich uzdrawiał.
14.WARSZ.PRASKAGdy wieść o tym rozeszła się, również inni chorzy zgłaszali się do Pawła, a on ich uzdrawiał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy to się stało, także pozostali, którzy mieli choroby na tej wyspie, przychodzili i byli uzdrawiani.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy to się stało, również inni niedomagający mieszkańcy wyspy przychodzili i doznawali uzdrowienia.
17.TOR.PRZ.Gdy więc to się stało, inni na tej wyspie, którzy też mieli słabości, przychodzili i byli uzdrawiani.