« DzA 3:17 Dzieje Apostolskie 3:18 DzA 3:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Bóg, co wprzód objawił przez usta wszech proroków, iż miał cierpieć Christus, wypełnił tak.
2.WUJEK.1923A Bóg, co przez usta wszech proroków pierwéj opowiedział, iż Chrystus jego cierpieć miał, tak ziścił.
3.RAKOW.NTA Bóg, co wprzód opowiedział przez usta wszytkich Proroków swoich, iż cierpieć miał Christus jego, wypełnił tak.
4.GDAŃSKA.1881Lecz Bóg, co przez usta wszystkich proroków swoich przepowiedział, iż Chrystus jego cierpieć miał, to tak ziścił.
5.GDAŃSKA.2017Lecz Bóg w ten sposób wypełnił to, co przepowiedział przez usta wszystkich swoich proroków, że jego Chrystus będzie cierpiał.
6.JACZEWSKIBóg dopuścił, aby Chrystus jego cierpiał, jak to przepowiedzieli prorocy.
7.SZCZEPAŃSKIBóg zaś w ten sposób, spełnił, co był zapowiedział przez usta wszystkich proroków, iż Jego Chrystus miał cierpieć.
8.MARIAWICIAle Bóg, Który przepowiedział przez usta wszystkich Proroków Swoich, że Chrystus Jego miał być umęczony, tak też ziścił i wypełnił.
9.DĄBR.WUL.1973Bóg zaś spełnił to, co był zapowiedział przez usta wszystkich Proroków, że Chrystus jego miał cierpieć.
10.DĄBR.GR.1961Tak to Bóg spełnił to, co był zapowiedział przez usta wszystkich Proroków, że Chrystus jego miał cierpieć.
11.TYSIĄCL.WYD5A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał.
12.BRYTYJKABóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Chrystus cierpieć będzie.
13.POZNAŃSKABóg bowiem wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez wszystkich proroków, że Mesjasz będzie cierpiał.
14.WARSZ.PRASKABóg zaś urzeczywistnił to, co zapowiedział kiedyś przez wszystkich proroków, że mianowicie Jego Mesjasz będzie musiał cierpieć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Bóg sprawił, że Chrystus wycierpiał tego rodzaju rzeczy, jakie zapowiedział przez usta wszystkich swoich proroków.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg natomiast wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków - mianowicie, że Jego Chrystus będzie cierpiał.
17.TOR.PRZ.Bóg natomiast wypełnił w ten sposób to , co przez usta wszystkich proroków wcześniej oznajmił, że Jego Mesjasz miał cierpieć.