« DzA 3:18 Dzieje Apostolskie 3:19 DzA 3:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pokajcie się przeto i nawróćcie się aby wymazały się grzechy wasze, gdy przyjdą chwile ochłodzenia od osoby pańskiej,
2.WUJEK.1923A przetoż pokutujcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze.
3.RAKOW.NTKajcie się tedy, i nawróćcie, aby były zgładzone wasze grzechy; gdyby przyszły czasy ochłodzenia od obliczności Pańskiej.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody;
6.JACZEWSKIPokutujcież tedy i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze;
7.SZCZEPAŃSKIA przeto pokutujcie i nawróćcie się, by grzechy wasze były zgładzone,
8.DĄBR.WUL.1973Czyńcie przeto pokutę i nawróćcie się, aby zostały zgładzone grzechy wasze,
9.TYSIĄCL.WYD5Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone,
10.BRYTYJKAPrzeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze,
11.POZNAŃSKAStarajcie się o wewnętrzną przemianę, nawróćcie się, a zostaną zgładzone wasze grzechy;
12.WARSZ.PRASKAPokutujcie więc i nawróćcie się, abyście mogli dostąpić odpuszczenia waszych grzechów,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem skruszcie się oraz zawróćcie, aż do zatarcia waszych grzechów,
14.EIB.BIBLIA.2016Dlatego opamiętajcie się i nawróćcie, aby zostały zmazane wasze grzechy,
15.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego upamiętajcie się i nawróćcie, aby zostały zmazane wasze grzechy, i aby nadeszły od oblicza Pana czasy ochłody,