« DzA 3:19 Dzieje Apostolskie 3:20 DzA 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy pośle opowiedzianego wam Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Aby gdy przyjdą czasy ochłody od obliczności Pańskiéj, a posłałby tego, który jest opowiadany wam, Jezusa Chrystusa:
3.RAKOW.NTI posłał przedtym obwołanego wam Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017I pośle tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa;
6.JACZEWSKIaby dozwolił nam Bóg doczekać onego odpocznienia, gdy powtórnie przyszle on nam tegoż przepowiedzianego Jezusa Chrystusa,
7.SZCZEPAŃSKIiżby nadejść mogły czasy pokrzepienia od Pańskiego oblicza, i by mógł być posłan Jezus Chrystus wpierw dla was obrany,
8.MARIAWICIi żeby przyszły czasy ochłody przed Obliczem Pana, aby posłał On Tego, Który jest opowiadany, Jezusa Chrystusa,
9.DĄBR.WUL.1973aby nadeszły od Pana czasy ochłody. Aby też posłał zapowiedzianego wam Jezusa Chrystusa,
10.DĄBR.GR.1961aby nadeszły od Pana czasy ochłody. Aby też posłał zapowiedzianego wam Jezusa Chrystusa,
11.TYSIĄCL.WYD5aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa,
12.BRYTYJKAAby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa,
13.POZNAŃSKAnastanie czas, kiedy Pan was pocieszy, zsyłając zapowiedzianego wam Mesjasza Jezusa.
14.WARSZ.PRASKAaby i dla was przyszły od Pana dni ochłody, aby i do was mógł być posłany zapowiedziany już Mesjasz, Jezus,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.żeby mogły przyjść czasy wytchnienia z powodu osoby Pana. Po to wysłał przedtem ogłoszonego wam Jezusa Chrystusa,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITaby za sprawą Pana nastał czas wytchnienia oraz aby posłał wam wybranego już wcześniej Chrystusa Jezusa.
17.TOR.PRZ.I aby posłał wcześniej zapowiedzianego wam Jezusa Mesjasza.