« DzA 4:10 Dzieje Apostolskie 4:11 DzA 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten jest kamień wzgardzony od was budujących który się stał głową węgła.
2.WUJEK.1923Ten jest kamień, który jest odrzucony od was budujących, który się stał na głowę węgła.
3.RAKOW.NTTen jest on kamień nizacz poczytany od was budowników, który się sstał w głowę węgłową.
4.GDAŃSKA.1881Tenci jest kamień on wzgardzony od was budujących, który się stał głową węgielną.
5.GDAŃSKA.2017On jest tym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym.
6.JACZEWSKITen Jezus jest kamieniem węgielnym, który wy, budując, odrzuciliście.
7.SZCZEPAŃSKI»Ten to jest głaz, odrzucony przez was, budowniczych, który został kamieniem węgielnym»;
8.DĄBR.WUL.1973Ten jest onym kamieniem odrzuconym przez was budujących, który stał się kamieniem węgielnym.
9.DĄBR.GR.1961Ten jest owym kamieniem wzgardzonym przez was budujących, który stał się kamieniem węgielnym.
10.TYSIĄCL.WYD5On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła.
11.BRYTYJKAOn to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym.
12.POZNAŃSKATo On właśnie »stał się kamieniem węgielnym odrzuconym przez budowniczych«.
13.WARSZ.PRASKATo On jest owym kamieniem, który wyście jako budowniczowie odrzucili, a On stał się kamieniem podtrzymującym cały fundament.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten jest owym kamieniem, co przez was, budujących, został wzięty za nic, a który stał się dla kamienia węgielnego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus z Nazaretu jest tym kamieniem, który odrzuciliście wy, budujący, a który stał się kamieniem węgielnym.
16.TOR.NOWE.PRZ.On jest tym kamieniem wzgardzonym przez was budujących, który stał się głowicą węgła.