« DzA 4:14 Dzieje Apostolskie 4:15 DzA 4:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto kazawszy im precz zrady odyść, gadali jeden do drugiego,
2.WUJEK.1923A kazali im precz ustąpić z rady i namawiali się wespół,
3.RAKOW.NTA kazawszy im precz z siedzącej rady odejść, namawiali między sobą,
4.GDAŃSKA.1881A rozkazawszy im precz ustąpić z rady, radzili się między sobą,
5.GDAŃSKA.2017Rozkazali im więc opuścić Radę i naradzali się między sobą.
6.JACZEWSKIRozkazali przeto więźniów odprowadzić po za miejsce posiedzenia i naradzali się wzajemnie,
7.SZCZEPAŃSKIKazali im przeto opuścić miejsce posiedzenia, i naradzali się wespół,
8.DĄBR.WUL.1973Polecili im zatem opuścić miejsce narad, rozprawiając między sobą
9.DĄBR.GR.1961Polecili im zatem opuścić sanhedryn, rozprawiając między sobą
10.TYSIĄCL.WYD5Kazali więc im wyjść z sali Sanhedrynu i naradzali się między sobą:
11.BRYTYJKAKazali im tedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą,
12.POZNAŃSKANakazawszy im więc opuścić sanhedryn, mówili między sobą:
13.WARSZ.PRASKAKazali im tedy opuścić salę zebrań i poczęli się naradzać.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc rozkazali im odejść na zewnątrz posiedzenia i ścierali się jedni przeciw drugim,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPolecili im zatem opuścić Wysoką Radę i naradzali się między sobą.
16.TOR.NOWE.PRZ.I gdy rozkazali im wyjść z miejsca posiedzeń Sanhedrynu, naradzali się między sobą,