« DzA 4:15 Dzieje Apostolskie 4:16 DzA 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc: co uczynim ludziom tym? Bo jednak znaczne znamię uczynione jest przez nie, wszem mieszkającym w Jeruzalemie jawne, a nie możemy zaprzeć.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Co uczynimy tym ludziom? gdyż jednak znak uczyniony jest przez nie, wiadomy wszystkim mieszkającym w Jeruzalem, rzecz jasna jest, a zaprzeć nie możemy.
3.RAKOW.NTMówiąc: Co uczynimy ludziom tym? ponieważ jednak znaczne znamię sstało się przez nie, wszytkim mieszkającym w Jeruzalem jawne, a nie możemy zaprzeć;
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Cóż uczynimy tym ludziom? Bo, że jawny cud przez nie jest uczyniony, to wszystkim mieszkającym w Jeruzalemie wiadomo jest, a nie możemy tego zaprzeć.
5.GDAŃSKA.2017Mówili: Co zrobimy z tymi ludźmi? Bo to, że dokonali oczywistego cudu, wiadomo wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i nie możemy temu zaprzeczyć.
6.JACZEWSKImówiąc: "Co z tymi ludźmi poczniemy? Wszyscy mieszkańcy Jerozolimy wiedzą o cudzie przez nich zdziałanym; zaprzeczyć my temu nie zdołamy.
7.SZCZEPAŃSKImówiąc: Cóż mamy począć z tymi ludźmi? Wszak zdziałali jawny cud, dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy widoczny, my zaś nie możemy zaprzeczyć.
8.DĄBR.WUL.1973i mówiąc: Cóż mamy począć z tymi ludźmi? Bo że jawny cud został przez nich uczyniony, wiadome jest wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i nie możemy zaprzeczyć temu.
9.DĄBR.GR.1961i mówiąc: Cóż mamy począć z tymi ludźmi? Bo, że jawny cud został przez nich uczyniony, wiadomo wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, nie możemy temu zaprzeczyć.
10.TYSIĄCL.WYD5Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jeruzalem. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć.
11.BRYTYJKAMówiąc: Cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu, i nie możemy temu zaprzeczyć;
12.POZNAŃSKACo zrobić z tymi ludźmi? Nie możemy przecież zaprzeczyć, że dali oczywisty znak, o którym wiedzą wszyscy mieszkańcy Jerozolimy.
13.WARSZ.PRASKAPytali przy tym jedni drugich: Co tu zrobić z tymi ludźmi? Nie ulega wątpliwości, że jawnie dokonali cudu, znanego teraz już wszystkim mieszkańcom Jerozolimy. Nikt przecież nie może temu zaprzeczyć.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Co możemy uczynić tym ludziom? Bo, że dokonał się przez nich znany cud, jest jawne wszystkim zamieszkującym Jerozolimę; więc nie możemy zaprzeczyć.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCo mamy zrobić z tymi ludźmi? - rozważali. - Wiadomo przecież, że za ich pośrednictwem stał się cud. Jest to jasne dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Temu nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć.
16.TOR.NOWE.PRZ.Mówiąc: Co uczynimy tym ludziom? Gdyż istotnie stał się przez nich widoczny wszystkim mieszkającym w Jerozolimie cudowny znak i nie możemy temu zaprzeczyć.