« DzA 4:36 Dzieje Apostolskie 4:37 DzA 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:1b) mając pole i przedawszy przyniósł pieniądze, i położył u nóg Apostolskich.
2.WUJEK.1923Mając rolą, przedał ją, i przyniósł pieniądze i położył u nóg Apostolskich.
3.RAKOW.NTMając rolą, przedawszy ją przyniósł pieniądze, i położył u nóg Apostolskich.
4.GDAŃSKA.1881Mając rolę, sprzedawszy ją, przyniósł pieniądze i położył je u nóg apostolskich.
5.GDAŃSKA.2017Sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i położył u stóp apostołów.
6.JACZEWSKIktóry będąc właścicielem roli, sprzedał ją i wzięte za nią pieniądze oddał do rozporządzenia Apostolskiego.
7.SZCZEPAŃSKImając pole, sprzedał je, przyniósł pieniądze i złożył u stóp Apostołów.
8.MARIAWICImając rolę, sprzedał ją, i przyniósł pieniądze i położył u nóg Apostołów.
9.DĄBR.WUL.1973mając rolę sprzedał ją, przyniósł zapłatę i złożył u stóp Apostołów.
10.DĄBR.GR.1961mając rolę sprzedał ją, przyniósł zapłatę i złożył u stóp Apostołów.
11.TYSIĄCL.WYD5sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów.
12.BRYTYJKASprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów.
13.POZNAŃSKAsprzedał swoją ziemię, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów.
14.WARSZ.PRASKASprzedał on własną ziemię, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdy sprzedał pole, które przedtem było jego, przyniósł pieniądze i położył u nóg apostołów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo sprzedaniu swojej roli przyniósł pieniądze i położył u stóp apostołów.
17.TOR.PRZ.Po sprzedaniu posiadanej przez siebie roli, przyniósł pieniądze i położył je u stóp apostołów.