« DzA 5:11 Dzieje Apostolskie 5:12 DzA 5:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przez ręce lepak Apostołów działy się znamiona i cuda w ludu mnogie, i byli jednomyślnie wszytcy w przysionku Solomonowem.
2.WUJEK.1923A przez ręce Apostolskie działo się wiele znaków i cudów między ludem. A byli wszyscy jednomyślnie w krużganku Salomonowym.
3.RAKOW.NTA przez ręce Apostolskie działo się znamion i cudów między ludem wiele; (a byli jednostajnie wszyscy w przysionku Salomonowym,
4.GDAŃSKA.1881Lecz przez ręce apostolskie działo się wiele znamion i cudów między ludem, (a byli wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym.
5.GDAŃSKA.2017A przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu. (I byli wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomona.
6.JACZEWSKIApostołowie działali wiele cudów i godnych podziwienia rzeczy śród ludu, i zgromadzali się wszyscy razem w krużganku Salomonowym.
7.SZCZEPAŃSKIA przez ręce Apostołów działy się wśród ludu liczne dziwy i cuda. Wszyscy też pospołu zbierali się w krużganku Salomona.
8.MARIAWICIA przez ręce Apostołów działo się wiele znaków i cudów między ludem. I wszyscy byli jednomyślni w portyku Salomonowym.
9.DĄBR.WUL.1973A przez ręce Apostołów działy się wśród ludu liczne znaki i cuda. I byli wszyscy razem w krużganku Salomonowym.
10.DĄBR.GR.1961A przez ręce Apostołów działy się wśród ludu liczne znaki i cuda. I przebywali wszyscy zgodnie w krużganku Salomonowym.
11.TYSIĄCL.WYD5Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce Apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona.
12.BRYTYJKAA przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym,
13.POZNAŃSKAApostołowie czynili wiele zdumiewających znaków wśród ludu. Wszyscy razem przebywali w portyku Salomona.
14.WARSZ.PRASKAApostołowie zaś dokonywali wśród ludu wiele znaków i cudów. A wierni trzymali się razem w krużganku Salomona.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś przez ręce apostołów dokonywały się w ludzie liczne znaki i cuda; wszyscy też żyli jednomyślnie w portyku Salomona.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Wszyscy zaś jednomyślnie gromadzili się w portyku Salomona.
17.TOR.PRZ.A przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu i byli wszyscy jednomyślnie w portyku Salomona.