« DzA 5:16 Dzieje Apostolskie 5:17 DzA 5:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Powstawszy lepak arcyof[f]iarnik i wszytcy co z niem (byli) będąc z sekty Saduceuszów, napełnili się zawiści.
2.WUJEK.1923A powstawszy najwyższy kapłan i wszyscy, którzy z nim byli, (to jest sekta Saduceuszów), napełnieni są zazdrością.
3.RAKOW.NTA powstawszy przedniejszy Ofiarownik i wszyscy którzy z nim byli, która jest sekta Sadukeuszów, napełnieni byli gorliwością;
4.GDAŃSKA.1881Tedy powstawszy najwyższy kapłan i wszyscy, którzy z nim byli, którzy byli z sekty Saduceuszów, napełnieni są zazdrością;
5.GDAŃSKA.2017Wtedy najwyższy kapłan i wszyscy, którzy z nim byli, należący do stronnictwa saduceuszy, pełni zazdrości, powstali;
6.JACZEWSKIPowstał tedy najwyższy kapłan i jego współwiercy, a także i ci, co należeli do stronnictwa Saduceuszów i wszyscy zawrzeli zawiścią.
7.SZCZEPAŃSKIArcykapłan zatem powstał, i całe jego otoczenie, które było ze sekty saduceuszów, a pełni zazdrości
8.MARIAWICIA powstawszy najwyższy kapłan i wszyscy, którzy z nim byli (ze strony sekty Saduceuszów), napełnili się zazdrością,
9.DĄBR.WUL.1973Powstawszy tedy najwyższy kapłan i wszyscy, co przy nim byli (to jest sekta saduceuszów), zawrzeli oburzeniem,
10.DĄBR.GR.1961Powstawszy tedy arcykapłan i wszyscy, co przy nim byli (to jest sekta saduceuszów), zawrzeli zawiścią,
11.TYSIĄCL.WYD5Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zawiści,
12.BRYTYJKAWtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo saduceuszów, napełnieni zazdrością,
13.POZNAŃSKAArcykapłan a razem z nim wszyscy należący do stronnictwa saduceuszów zapałali gniewem,
14.WARSZ.PRASKAPatrząc na to arcykapłan i jego zwolennicy spośród saduceuszów zapłonęli zazdrością.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś arcykapłan i wszyscy, co byli razem z nim istniejące stronnictwo saduceuszów powstali, i zostali napełnieni zazdrością.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWydarzenia te wzbudziły zazdrość arcykapłana i ludzi z jego otoczenia, należących do stronnictwa saduceuszów.
17.TOR.PRZ.Wówczas powstał arcykapłan i razem z nim ci wszyscy, którzy byli ze stronnictwa saduceuszów, i napełnieni zazdrością,