« DzA 5:21 Dzieje Apostolskie 5:22 DzA 5:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:21) A oprawcy szedszy, nie naleźli ich w ciemnicy, i wróciwszy się opowiedzieli mówiąc:
2.WUJEK.1923A gdy przyszli słudzy i otworzywszy ciemnicę, nie naleźli ich, wróciwszy się, oznajmili,
3.RAKOW.NTA słudzy przyszedszy nie naleźli ich w ciemnicy; a wróciwszy się opowiedzieli,
4.GDAŃSKA.1881A gdy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu, co wróciwszy się, oznajmili, mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy słudzy przyszli i nie znaleźli ich w więzieniu, wrócili i oznajmili:
6.JACZEWSKIWysłani słudzy arcykapłańscy powrócili z niczem
7.SZCZEPAŃSKIA gdy służba przyszła i, otworzywszy więzienie, nie znalazła ich, wróciła z doniesieniem,
8.MARIAWICIA gdy przyszli słudzy i otworzywszy ciemnicę, nie znaleźli ich, wróciwszy się, oznajmili, mówiąc:
9.DĄBR.WUL.1973Za nadejściem jednak służby, gdy po otwarciu więzienia nie znaleziono ich, wrócono z oznajmieniem
10.DĄBR.GR.1961Ale słudzy, którzy poszli nie znaleźli ich w więzieniu. Wrócili więc z oznajmieniem:
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili:
12.BRYTYJKALecz gdy słudzy poszli, nie znaleźli ich w więzieniu; zawrócili więc i oznajmili to,
13.POZNAŃSKASłudzy poszli, ale nie znaleźli ich w więzieniu. Wrócili wtedy i oznajmili:
14.WARSZ.PRASKALecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich już w więzieniu. Powróciwszy więc powiedzieli:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem słudzy przybyli, lecz nie znaleźli ich w więzieniu; więc wrócili się i oznajmili, mówiąc:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak po przybyciu na miejsce podwładni nie znaleźli ich w więzieniu. Wrócili zatem i oznajmili:
17.TOR.PRZ.Podwładni jednak gdy tam przybyli, nie znaleźli ich w więzieniu, zawrócili więc, i oznajmili o tym, mówiąc: