« DzA 5:31 Dzieje Apostolskie 5:32 DzA 5:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A my jesteśmy świadkowie rzeczy tych i duch święty, którego dał Bóg posłusznym sobie.
2.WUJEK.1923A myśmy są świadkowie tych słów i Duch Ś., którego dał Bóg wszystkim, którzy mu są posłuszni.
3.RAKOW.NTI myśmy są jego świadkowie rzeczy tych; i też on duch święty, którego dał Bóg onym, którzy są posłuszni jemu.
4.GDAŃSKA.1881A my jesteśmy świadkami jego w tem, co mówimy, także i Duch Święty, którego dał Bóg tym, którzy mu są posłuszni.
5.GDAŃSKA.2017A my jesteśmy jego świadkami w tym, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są mu posłuszni.
6.JACZEWSKIMy to jesteśmy świadkami tego, a świadczy o tem i Duch święty, którego Bóg dał wiernym swoim".
7.SZCZEPAŃSKIa świadkami tych czynów my jesteśmy i Duch Święty, którego Bóg udzielił wszystkim, co Mu są posłuszni.
8.MARIAWICIA my jesteśmy świadkami tych słów, a także i Duch Święty, Którego Bóg dał wszystkim, którzy Mu są posłuszni.
9.DĄBR.WUL.1973A my jesteśmy świadkami tych rzeczy i Duch Święty, którego Bóg dał wszystkim, co mu są posłuszni.
10.DĄBR.GR.1961A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, o których mówimy, a także Duch Święty, którego Bóg dał wszystkim, co mu są posłuszni.
11.TYSIĄCL.WYD5Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni.
12.BRYTYJKAA my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni.
13.POZNAŃSKAMy właśnie jesteśmy tego świadkami, jak i Duch Święty, którego Pan dał tym, którzy Mu są posłuszni".
14.WARSZ.PRASKAŚwiadczymy o tym właśnie my oraz Duch Święty, którego Bóg udziela tym, co są Mu posłuszni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A my jesteśmy świadkami tych spraw oraz Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMy jesteśmy tego świadkami, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni.
17.TOR.PRZ.A my jesteśmy Jego świadkami, i tych słów, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni.