« DzA 5:40 Dzieje Apostolskie 5:41 DzA 5:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni przedsię szli radując się od oblicza rady, iż dla imienia Jesusowego za dostojne byli miani lekkość ucierpieć.
2.WUJEK.1923A oni szli od obliczności rady, radując się, iż się stali godnymi dla imienia Jezusowego zelżywość cierpieć.
3.RAKOW.NTOnić tedy szli weseląc się, od obliczności onej siedzącej Rady, że godni poczytani byli, iż za imię jego zelżeni byli.
4.GDAŃSKA.1881A tak oni szli od obliczności onej rady, radując się, iż się stali godnymi odnosić zelżywość dla imienia Jezusowego.
5.GDAŃSKA.2017A oni odchodzili sprzed Rady, ciesząc się, że stali się godni znosić zniewagę dla imienia Jezusa.
6.JACZEWSKII odeszli z pośrodku rady onej Apostołowie pełni wesela, iż dla imienia Jezusowego godni byli cierpieć zniewagę.
7.SZCZEPAŃSKIA ci ze Sanhedrynu wracali z weselem, że stali się godnymi dla Imienia Jezusa zelżywość cierpieć.
8.MARIAWICIA oni szli od oblicza Rady, radując się, że się stali godnymi zelżywość cierpieć dla Imienia Jezusowego.
9.DĄBR.WUL.1973A oni wracali sprzed Rady z weselem, że stali się godni dla imienia Jezusowego zniewagę cierpieć.
10.DĄBR.GR.1961A oni wracali sprzed sanhedrynu z radością, że stali się godni dla imienia Jezusa zniewagi cierpieć.
11.TYSIĄCL.WYD5A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia <Jezusa>.
12.BRYTYJKAA oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia jego.
13.POZNAŃSKAZ radością wychodzili (z posiedzenia) sanhedrynu, że godni byli znosić zniewagę dla imienia Pana.
14.WARSZ.PRASKAA oni, opuszczając Sanhedryn, cieszyli się, że byli godni cierpieć dla imienia [Jezusa].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem szli od oblicza Sanhedrynu oraz się radowali, że zostali uznani godnymi by doznać zniewagi z powodu Jego Imienia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOni natomiast opuszczali Wysoką Radę, ciesząc się, że zostali uznani za godnych tak niegodnego potraktowania - dla Jego imienia.
17.TOR.PRZ.Ci więc odeszli sprzed oblicza Sanhedrynu, radując się, że zostali uznani za godnych, aby znosić hańbę dla Jego imienia.