« DzA 5:4 Dzieje Apostolskie 5:5 DzA 5:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:6) A usłyszawszy Ananiasz te słowa padszy zdechł. I była bojaźń wielka na wsze słyszące to.
2.WUJEK.1923A słysząc słowa te Ananiasz, padł i umarł. I przyszedł strach wielki na wszystkich, którzy tego słuchali.
3.RAKOW.NTA słysząc Ananiasz mowy te, padszy zdechł. I była bojaźń wielka na wszytki, którzy słyszeli te rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881Tedy usłyszawszy Ananijasz te słowa, padł nieżywy. I przyszedł strach wielki na wszystkich, którzy to słyszeli.
5.GDAŃSKA.2017Ananiasz zaś, usłyszawszy te słowa, padł nieżywy. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli.
6.JACZEWSKIUsłyszawszy te słowa Ananiasz upadł i skonał. I przelękli się wszyscy, którzy tego świadkami byli.
7.SZCZEPAŃSKIAnaniasz zaś, słysząc te słowa, padł i skonał; a wszystkich, co tego słuchali, ogarnął strach wielki.
8.MARIAWICIA słysząc Ananiasz te słowa, padł i umarł. I stała się wielka bojaźń we wszystkich, którzy to słyszeli.
9.DĄBR.WUL.1973Ananiasz tedy posłyszawszy te słowa padł i skonał. I zdjął strach wielki wszystkich, co tego słuchali.
10.DĄBR.GR.1961Ananiasz tedy posłyszawszy te słowa padł i skonał. I przestraszyli się wszyscy, którzy tego słuchali.
11.TYSIĄCL.WYD5Słysząc te słowa, Ananiasz padł i wyzionął ducha. A wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach.
12.BRYTYJKAAnaniasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli.
13.POZNAŃSKAPo tych słowach Ananiasz upadł i skonał, wszystkich zaś słuchających ogarnął wielki strach.
14.WARSZ.PRASKAUsłyszawszy te słowa Ananiasz padł martwy. A wszystkich, którzy przypadkiem również słuchali tych słów, ogarnęło przerażenie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Ananiasz słysząc te słowa, padł i wyzionął ducha. Powstała więc wielka bojaźń we wszystkich, którzy to słyszeli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy. Tych wszystkich natomiast, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach.
17.TOR.PRZ.A Ananiasz, słysząc te słowa, padł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli.