« DzA 5:5 Dzieje Apostolskie 5:6 DzA 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:7) Wstawszy lepak młodzieńcy pochwycili go, i wynioższy pogrzebli.
2.WUJEK.1923A wstawszy młodzieńcy, znieśli go na stronę, a wyniósłszy pogrzebli.
3.RAKOW.NTA wstawszy młodzieńcy porwali go, i wyniózszy pogrzebli.
4.GDAŃSKA.1881A wstawszy młodzieńcy, porwali go, a wyniósłszy pogrzebli.
5.GDAŃSKA.2017Młodsi wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.
6.JACZEWSKIMłodzieńcy unieśli ciało jego i pochowali je.
7.SZCZEPAŃSKIA młodzieńcy wstali, usunęli go i wyniósłszy, pogrzebali.
8.MARIAWICIA wstawszy młodzieńcy, odnieśli go na stronę i wyniósłszy, pogrzebali go.
9.DĄBR.WUL.1973A młodzieńcy wstali, usunęli go i wyniósłszy pogrzebali.
10.DĄBR.GR.1961A młodzieńcy wstali, owinęli go i wyniósłszy, pogrzebali.
11.TYSIĄCL.WYD5Młodsi zaś mężczyźni wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.
12.BRYTYJKAMłodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.
13.POZNAŃSKAWstali młodzi ludzie, przykryli go, wynieśli i pochowali.
14.WARSZ.PRASKAMłodsi spośród zebranych wstali, owinęli go [w prześcieradło], wynieśli i pochowali.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A młodsi wstali, szczelnie go owinęli, wynieśli i pogrzebali.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMłodsi wiekiem zajęli się zmarłym. Owinęli go, wynieśli i pogrzebali.
17.TOR.PRZ.Młodsi natomiast, wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.