« DzA 5:6 Dzieje Apostolskie 5:7 DzA 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:8) I była jako trzech godzin chwila, (że) i żona jego niewiedząc co się stało weszła.
2.WUJEK.1923I stało się, jakoby we trzy godziny, żona téż jego, nie wiedząc, co się było stało, weszła.
3.RAKOW.NTI była jakoby godzin trzech chwila, i żona jego nie wiedząc co się sstało, weszła;
4.GDAŃSKA.1881I stało się po chwili, jakoby po trzech godzinach, że i żona jego nie wiedząc, co się stało, weszła.
5.GDAŃSKA.2017A po około trzech godzinach weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało.
6.JACZEWSKIPo upływie jakich trzech godzin żona Ananiasza, o niczem nie wiedząc, nadeszła.
7.SZCZEPAŃSKII upłynęły prawie trzy godziny; a żona jego weszła, nie wiedząc, co zaszło.
8.MARIAWICII stało się po chwili, jakoby w trzy godziny potem, że też i żona jego, nie wiedząc, co się stało, przyszła.
9.DĄBR.WUL.1973A po upływie prawie trzech godzin weszła żona jego, nie wiedząc, co się stało.
10.DĄBR.GR.1961A po upływie prawie trzech godzin weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało.
11.TYSIĄCL.WYD5Mniej więcej po trzech godzinach weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało.
12.BRYTYJKAA po upływie około trzech godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało.
13.POZNAŃSKAPo upływie około trzech godzin przyszła jego żona nie wiedząc, co się stało.
14.WARSZ.PRASKAMniej więcej trzy godziny potem weszła również jego żona, nie wiedząc nic o tym, co się stało.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale gdy się dokonał odstęp czasu około trzech godzin, weszła i jego żona, nie wiedząc co się stało.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo mniej więcej trzech godzinach nadeszła żona Ananiasza, nieświadoma tego, co się stało.
17.TOR.PRZ.A stało się po upływie około trzech godzin, że jego żona weszła, nie wiedząc, co się stało.