« DzA 5:42 Dzieje Apostolskie 6:1 DzA 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Wte dni gdy się przymnażało uczniów, było szemranie Greczynów ku Ebreom, iż przeglądane bywały wsłużbie dziennej wdowy ich.
2.WUJEK.1923A we dni one, gdy rosła liczba uczniów, stało się szemranie Greków przeciw Żydom, iż w poługowaniu powszedniem bywały pogardzone wdowy ich.
3.RAKOW.NTA we dni one, gdy się przymnażało uczniów, sstało się szemranie Greckich Żydów przeciw Hebreyczykom, iż były przeglądane w posługiwaniu powszednim wdowy ich.
4.GDAŃSKA.1881A w oneż dni, gdy się przymnażało uczniów, wszczęło się szemranie Greków przeciwko Żydom, iż były zaniedbywane w posługiwaniu powszedniem wdowy ich.
5.GDAŃSKA.2017A w tych dniach, gdy liczba uczniów wzrastała, helleniści zaczęli szemrać przeciwko Żydom, że zaniedbywano w codziennym posługiwaniu ich wdowy.
6.JACZEWSKIGdy się powiększyła liczba wiernych, Grecy poczęli szemrać przeciwko Żydom o to, jakoby potrzeb wdów ich przy codziennym podziale wsparcia nie uwzględniano.
7.SZCZEPAŃSKIW tym jednak czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli Helleniści szemrać przeciw Żydom, że ich wdowy pomijano w codziennych jałmużnach.
8.MARIAWICIA w one dni, gdy rosła liczba uczniów, stało się szemranie Greków przeciwko Żydom, że gardzili wdowami ich w powszedniem posługowaniu.
9.DĄBR.WUL.1973A we dni owe, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli szemrać helleniści przeciw Żydom, że przy codziennym posługiwaniu zaniedbywano ich wdowy.
10.DĄBR.GR.1961A wtedy, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli szemrać helleniści przeciw Żydom, że przy codziennym udzielaniu pomocy zaniedbywano ich wdowy.
11.TYSIĄCL.WYD5Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy.
12.BRYTYJKAA w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu.
13.POZNAŃSKAW tym czasie, gdy wzrastała liczba uczniów, helleniści zaczęli szemrać przeciwko Hebrajczykom, że wspierając codziennie ubogich zaniedbywali ich wdowy.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy liczba uczniów wzrastała coraz bardziej, helleniści poczęli oskarżać Hebrajczyków o to, że przy codziennym rozdzielaniu jałmużny krzywdzą ich wdowy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale w dniach powiększania się liczby uczniów, pojawiło się szemranie hellenistów przeciwko Hebrajczykom, że w codziennej służbie pomijane są ich wdowy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, helleniści zaczęli zarzucać Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy.
17.TOR.PRZ.2023A w te dni, gdy liczba uczniów pomnażała się, doszło do szemrania hellenistów na Hebrajczyków, że ich wdowy były zaniedbywane w codziennej posłudze.