« DzA 6:2 Dzieje Apostolskie 6:3 DzA 6:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przepatrzcie przeto bracia, mężów zwas świadomych siedmi, pełnych ducha świętego i mądrości, które postanowiemy nad potrzebą tą.
2.WUJEK.1923Upatrzcież tedy, bracia! z was siedmi mężów dobre świadectwo mających, pełnych Ducha Świętego i mądrości, którebyśmy przełożyli nad tą sprawą.
3.RAKOW.NTUpatrzcież tedy, bracia, mężów z was mających dobre świadectwo siedm, pełnych ducha świętego i mądrości, którebyśmy postanowili na potrzebę tę.
4.GDAŃSKA.1881Upatrzcież tedy, bracia! między sobą siedm mężów, dobre świadectwo mających, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których byśmy postanowili nad tą sprawą.
5.GDAŃSKA.2017Upatrzcie więc, bracia, spośród siebie siedmiu mężczyzn, mających dobre świadectwo, pełnych Ducha Świętego i mądrości, którym zlecimy tę sprawę.
6.JACZEWSKIWybierzcie przeto z pomiędzy siebie siedmiu mężów dobrego imienia, pełnych Ducha świętego i mądrości, abyśmy im tę czynność zlecili:
7.SZCZEPAŃSKIA zatem, Bracia, upatrzcie z pomiędzy siebie siedmiu mężów, dobrego imienia, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których moglibyśmy wyznaczyć do tego zadania.
8.MARIAWICIA przeto upatrzcie, bracia, między wami mężów siedmiu, mających dobre świadectwo, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których postanowimy nad tą pracą,
9.DĄBR.WUL.1973Upatrzcież tedy, bracia, spomiędzy siebie siedmiu mężów, dobrą mających sławę, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których moglibyśmy wyznaczyć do tej sprawy.
10.DĄBR.GR.1961Upatrzcie tedy, bracia, spomiędzy siebie siedmiu mężów, cieszących się uznaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których będziemy mogli wyznaczyć do tej sprawy.
11.TYSIĄCL.WYD5Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie.
12.BRYTYJKAUpatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą;
13.POZNAŃSKARozejrzycie się więc, bracia, by wybrać spośród was siedmiu mężczyzn, cieszących się dobrą opinią, pełnych ducha i mądrości, którym zlecimy to zadanie.
14.WARSZ.PRASKAWybierzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów o nienagannej sławie, pełnych Ducha Bożego i mądrości, i im zlećcie to zadanie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale poszukajcie, bracia, siedmiu mężów, którzy mają dobrą opinię, pełnych Ducha Świętego i mądrości, i ich ustanowimy do tej sprawy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego znajdźcie sobie, bracia, siedmiu mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych Ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek,
17.TOR.PRZ.2023Przyjrzyjcie się więc, bracia, siedmiu poświadczonym mężom spośród was, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których ustanowimy do tego koniecznego zajęcia .