« DzA 6:5 Dzieje Apostolskie 6:6 DzA 6:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tych postanowili przed Apostołmi, a ci modlący się włożyli nanie ręce.
2.WUJEK.1923Te postawili przed oczyma Apostołów, a modliwszy się, włożyli na nie ręce.
3.RAKOW.NTKtóre postawili przed Apostoły; a modliwszy się, kładli na nie ręce.
4.GDAŃSKA.1881Tych stawili przed Apostołów, którzy pomodliwszy się, kładli na nich ręce.
5.GDAŃSKA.2017Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, położyli na nich ręce.
6.JACZEWSKIMężów tych przedstawiono Apostołom, a oni śród modlitwy ręce swe na nich włożyli.
7.SZCZEPAŃSKITych stawili przed Apostołami, a oni, modląc się, włożyli na nich ręce.
8.DĄBR.WUL.1973Stawili ich przed Apostołami, a ci, modląc się, włożyli na nich ręce.
9.DĄBR.GR.1961Stawili ich przed Apostołami, a ci, modląc się, włożyli na nich ręce.
10.TYSIĄCL.WYD5Przedstawili ich Apostołom, którzy, modląc się, położyli na nich ręce.
11.BRYTYJKATych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce.
12.POZNAŃSKAZaprowadzono ich do apostołów, którzy w czasie modlitwy włożyli na nich ręce.
13.WARSZ.PRASKAPrzedstawiono ich apostołom, a ci, modląc się, włożyli na nich ręce.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.których postawili przed apostołów. Zatem się pomodlili i położyli na nich ręce.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTych przedstawili apostołom, którzy pomodlili się o nich i włożyli na nich ręce.
16.TOR.NOWE.PRZ.Tych postawili przed apostołami, a ci po modlitwie położyli na nich ręce.