« DzA 6:6 Dzieje Apostolskie 6:7 DzA 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A słowo Boże rosło i mnożył się poczet uczniów barzo w Jeruzalemie, wielki też tłum offiarników posłuszni byli wierze.
2.WUJEK.1923A słowo Pańskie rosło i mnożył się poczet uczniów bardzo w Jeruzalem, wielkie téż mnóstwo kapłanów posłuszne było wierze.
3.RAKOW.NTA mowa Boża rosła; i pomnażała się liczba uczniów w Jeruzalem barzo; i mnogi tłum Ofiarowników posłuszny był wierze.
4.GDAŃSKA.1881I rosło słowo Boże, i pomnażał się bardzo poczet uczniów w Jeruzalemie: wielkie też mnóstwo kapłanów było posłuszne wierze.
5.GDAŃSKA.2017I rozszerzało się słowo Boże, i liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała; także bardzo wielu kapłanów stawało się posłusznych wierze.
6.JACZEWSKIWzmagało się tedy słowo Pańskie i w Jerozolimie liczba uczniów mnożyła się; wielu nawet z kapłanów przyjmowało wiarę.
7.SZCZEPAŃSKIA słowo Pańskie rosło, i zastęp uczniów mnożył się wielce w Jerozolimie; nawet bardzo wielu kapłanów poddawało się wierze.
8.DĄBR.WUL.1973A słowo Pańskie wzrastało i mnożyła się wielce liczba uczniów w Jerozolimie; nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.
9.DĄBR.GR.1961A słowo Boże wzrastało i mnożyła się znacznie liczba uczniów w Jerozolimie; a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.
10.TYSIĄCL.WYD5A słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.
11.BRYTYJKAA Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę.
12.POZNAŃSKAA słowo Boże rozszerzało się i zwiększała się coraz bardziej liczba uczniów w Jerozolimie. Nawet wielu przysłuchujących się kapłanów przyjęło wiarę.
13.WARSZ.PRASKAA słowo Boże rozchodziło się coraz bardziej, wzrastała też liczba uczniów w Jerozolimie. Nawracało się nawet wielu kapłanów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Słowo Boga sprawiało rozwój oraz w Jerozolimie bardzo się mnożyła liczba uczniów. Także liczny tłum kapłanów poddał się wierze.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób Słowo Boga krzewiło się i liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. Liczna też rzesza kapłanów dawała posłuch wierze.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Słowo Boże rosło i pomnażała się liczba uczniów w Jerozolimie; i bardzo liczna rzesza kapłanów była posłuszna wierze.