« DzA 7:9 Dzieje Apostolskie 7:10 DzA 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wyrwał go ze wszech ucisków jego, i dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem królem Eiptskim, i postawił ji sprawcą nad Eiyptem, (nade) wszem domem swym.
2.WUJEK.1923I wyrwał go ze wszystkich jego ucisków, a dał mu łaskę i mądrość przed oczyma Pharaona, króla Egipskiego, i postanowił go nad Egiptem i nad wszystkim domem swoim.
3.RAKOW.NTI wyrwał go ze wszytkich ucisków jego, i dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem Królem Egiptskim, i postanowił go przedniejszym sprawcą nad Egiptem, i wszytkim domem swym.
4.GDAŃSKA.1881I wyrwał go ze wszystkich jego ucisków, a dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem, królem Egipskim, który go postanowił książęciem nad Egiptem i nad wszystkim domem swoim.
5.GDAŃSKA.2017I wyrwał go ze wszystkich jego utrapień, i dał mu łaskę i mądrość w oczach faraona, króla Egiptu, który ustanowił go przełożonym nad Egiptem i nad całym swoim domem.
6.JACZEWSKIi wyrwał go ze wszystkich ucisków, i dawał mu łaskę, i wobec Faraona Egipskiego wykazał jego mądrość, tak iż król ten cały Egipt i cały dom swój oddał mu w zarząd.
7.SZCZEPAŃSKIi wybawił go ze wszystkich jego utrapień, i dał mu łaskę i mądrość w obliczu faraona (króla egipskiego), a ten postanowił go przełożonym nad Egiptem i nad całym domem swoim,
8.DĄBR.WUL.1973i wyrwał go ze wszystkich jego ucisków, i dał mu łaskę i mądrość w oczach faraona, króla Egiptu, a ten postanowił go nad Egiptem i całym domem swoim.
9.DĄBR.GR.1961i wyrwał go ze wszystkich jego udręk i dał mu łaskę i mądrość wobec faraona, króla Egiptu, a ten ustanowił go zwierzchnikiem Egiptu i całego domu swego.
10.TYSIĄCL.WYD5I uwolnił go od wszystkich ucisków, i dał łaskę oraz mądrość w oczach faraona, króla Egiptu. A ten ustanowił go zarządcą Egiptu i całego swego domu.
11.BRYTYJKAI wyrwał go ze wszystkich jego ucisków, i dał mu łaskę i mądrość przed faraonem, królem Egiptu, który ustanowił go zarządcą Egiptu i całego domu swego.
12.POZNAŃSKAuwalniając go od wszystkich utrapień. I dał mu wraz z mądrością życzliwość faraona, króla Egiptu, który ustanowił go zarządcą Egiptu i wszystkich posiadłości.
13.WARSZ.PRASKAUwolnił go od wszelkiego ucisku i obdarzył łaską szczególnej mądrości w obcowaniu z faraonem, królem Egiptu, który uczynił go zarządcą całego Egiptu oraz domu królewskiego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyrwał go także ze wszystkich jego utrapień, oraz dał mu łaskę i mądrość wobec faraona króla Egiptu, zatem ustanowił go dowodzącym nad Egiptem oraz nad całym swoim domem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITi wyrwał go ze wszystkich jego niepowodzeń. Ponadto obdarzył go łaską i mądrością wobec faraona, króla Egiptu, tak że ten ustanowił go zarządcą Egiptu oraz całego swojego domu.
16.TOR.NOWE.PRZ.I wyrwał go ze wszystkich jego ucisków, i dał mu łaskę i mądrość przed faraonem, królem Egiptu, i ustanowił go przełożonym nad Egiptem i nad całym jego domem.